Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 15-07-2016 09:52:16

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W nowej perspektywie finansowej Polska z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otrzyma na politykę spójności 82,5 mld euro, przy czym ponad 27,4 mld euro, czyli około 115,6 mld zł zostanie przeznaczonych na POIiŚ 2014-2020.

W nowej perspektywie finansowej Polska z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otrzyma na politykę spójności 82,5 mld euro, przy czym ponad 27,4 mld euro, czyli około 115,6 mld zł zostanie przeznaczonych na POIiŚ 2014-2020.

W ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dofinansowane zostaną projekty w zakresie sektora energetycznego, przede wszystkim w obszarach odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego.  Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

 

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki  

II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  

III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego  

IV. Infrastruktura drogowa dla miast  

V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce  

VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach  

VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego  

VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury  

IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwój ochrony zdrowia  

X.  Pomoc techniczna  Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki  

 

Alokacja dla osi: 1 828 430 978 EUR  

Dofinansowanie: Fundusz Spójności  Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Energii  

Instytucje Wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Energii, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach      

 

Działania/poddziałania:  

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz  z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.  

1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.  

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii  w przedsiębiorstwach.  

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.  1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.  

1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.  

1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.  

1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia.  

1.4.1. Wsparcie budowy inteligentnych sieci o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.  

1.4.2. Ogólnopolski system wsparcia popularyzacji wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii oraz rozwiązań, standardów, najlepszych praktyk w zakresie związanym  z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi.  

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.  1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.  

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.  

 

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

 

Alokacja dla osi: 1 000 000 000 EUR  

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Energii  

Instytucja Wdrażająca: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy  

Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii  

 

W ramach działania 7.1 realizowane będą projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid.  

 

W zakresie sektora gazowego wspierana będzie budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnej infrastruktury przesyłowej w celu stworzenia możliwości zwiększenia stopnia dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz ziemny lub w celu likwidacji „wąskich gardeł” w przesyle gazu.  

 

Wspierana będzie również dywersyfikacja dróg zaopatrzenia w gaz ziemny poprzez przebudowę możliwości regazyfikacyjnych Terminala LNG oraz zwiększenie pojemności czynnej i zdolności odbioru podziemnych magazynowych magazynów gazu.

 

Czytaj więcej na: me.gov.pl

  

me.gov.pl//Fot.EREM


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.