Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 12-10-2016 15:04:49

Uwaga! Zmiany w przepisach o identyfikacji zwierząt

Uwaga! Zmiany w przepisach o identyfikacji zwierząt

Poniżej prezentujemy listę zmian, które będą obowiązywać hodowców od 18 października:

 

1. Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

 

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

 

3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada.

 

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w którym zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

 

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świń należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierząt, podając ich liczbę.

 

6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

 

7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących zdarzeń:
• zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
• uboju zwierzęcia gospodarskiego.
Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

 

8. Jeśli zwierzęta zarażą się chorobą zakaźną lub wystąpi zagrożenie zarażenia – a choroba ta podlega obowiązkowi zwalczania i został w związku z nią określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom – właściciel świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu ich stada w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:
• zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
• uboju zwierzęcia gospodarskiego.
Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

 

9. Właściciel zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu liczba i numery identyfikacyjne zwierząt hodowca ma obowiązek przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

 

10. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:
• posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
• podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
• podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
• podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
• podmiocie prowadzącym rzeźnię,
• podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.


Zgłoszenia należy dokonać:
• nie później niż w dniu:
o wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
o uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
o unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni
• w terminie 14 dni od dnia:
o wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność
w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
o wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami,
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

 

armir.gov.pl/Riv/Fot. pexels.com


Polecane z kategorii Prawo
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.