Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Ewa Zajączkowska-Hernik 23-03-2017 18:28:08

Krzyk o wycinkę drzew. Czy jest słuszny?

Krzyk o wycinkę drzew. Czy jest słuszny?

Ustawa umożliwiająca wycinkę drzew na prywatnych posesjach wywołała burzę porównywalną niemalże do tematu możliwości przeprowadzania aborcji. Czy wrzask jest podnoszony słusznie?

 

Ustawa umożliwiająca wycinkę drzew na prywatnych posesjach wywołała burzę porównywalną niemalże do tematu możliwości przeprowadzania aborcji. Czy wrzask jest podnoszony słusznie?

 

Organizacje ekologiczne oraz wspierające je gwiazdy i twarze show biznesu prześcigają się w dramatycznym przekazie rzekomego wpływu ustawy dotyczącej wycinki drzew na poziom zalesienia Polski. Nie brakuje ckliwych postów na portalach społecznościowych z wyciętymi drzewami, które cierpią przez nową ustawę. Ci bardziej kreatywni wpadli na pomysł stworzenia filmów o zagładzie drzew przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy przyczynili się do śmierci setek tysięcy niewinnych, nie mogących się bronić, drzew. „Jesteśmy głosem tych, którzy nie umieją mówić” - krzyczą ekolodzy, przywiązując się do drzew, czy imitując je i w aktorski sposób przedstawiając wycinkę, którą ponoć ustawa umożliwia. Jednocześnie równie chętnie biorą udział w czarnych protestach wspierających aborcję.

 

Główny problem aktywistów leży w tym, że prawdopodobnie żaden z nich nie zajrzał do zapisów ustawy, którą przyjęło Ministerstwo Środowiska, ani jeden z nich nie zdaje sobie sprawy, albo i zdaje, ale nie chce przyznać, że przepisy dotyczą jedynie prywatnych posesji, nie lasów państwowych czy puszcz! Ponadto nikt z osób podnoszących wrzask nie wie lub nie chce wiedzieć, że drzewo ścięte na prywatnej posesji może być jedynie w momencie, gdy nie zostanie przekazane na działalność gospodarczą, o czym wspominaliśmy w materiale dostępnym TUTAJ.

 

Tymczasem osoby, którym przepisy umożliwiły swobodne wycięcie drzewa na swojej działce, czy w ogrodzie bez konieczności wcześniejszej wizyty w odpowiednim urzędzie i czekania na decyzję blisko pół roku, są zadowolone! Dlaczego? Dlatego, że drzewa i tak miały zostać wycięte, ale nie trzeba prosić wcześniej o zgodę łaskawego urzędnika. W końcu to prywatne drzewo na prywatnej posesji!

 

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia daje możliwość wycinania drzew na prywatnych działkach bez zgody urzędnika, podobnie jest w przypadku rolników, którzy wytną drzewo na potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą. Zabawnym jest to, że ekolodzy i proekologiczne gwiazdy zauważyli, że takie przepisy weszły w życie dopiero w marcu.

 

– Nie można karać tych, którzy na swojej prywatnej nieruchomości posadzili drzewo. Przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat dbali o nie, a dzisiaj, kiedy z różnych przyczyn chcą je usunąć, próbuje się nakazywać uzyskanie zgody urzędnika albo uiszczanie opłaty za wycięcie drzewa z prywatnej działki

 

– mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska, Paweł Mucha.

 

Poselski projekt Ustawy o ochronie przyrody reguluje kwestie wycinki drzew w konkretny sposób, dając jedynie niewielkie pole manewru, przy którym nie będzie wymagana zgoda urzędnika. Tymczasem ustawa o ochronie przyrody nie uchyla innych przepisów, które zobowiązują do uzyskania zezwolenia na wycinkę. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów jest nadal wymagane m.in.:

 

  • jeśli drzewo lub krzew jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów – wówczas potrzebne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
  • jeśli drzewo lub krzew jest pomnikiem przyrody;
  • jeśli drzewo lub krzew rośnie na terenie obszarów chronionych – wówczas potrzebne jest zezwolenie właściwego organu ochrony przyrody, np. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
  • jeśli drzewo lub krzew jest na nieruchomości pod ochroną konserwatora zabytków – wówczas potrzebne jest zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków;
  • jeśli drzewo lub krzew rośnie przy drodze (nie na prywatnej działce) konieczne jest posiadanie zezwolenia od wójta/burmistrza/prezydenta miasta;
  • jeśli drzewa rosną w lesie, stosuje się do niech regulacje ustawy o lasach, które nie pozwalają na swobodne usuwanie drzew, także w lasach prywatnych.

 

Ustawa o ochronie przyrody w zakresie zadrzewień dotyczy przede wszystkim prywatnych posesji. Wycięcie drzewa na terenie miasta wymaga uzyskania przez urzędników miejskich zgody marszałka województwa. Warto w tym miejscu podać przykład: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik z PSL wydał decyzje zezwalające na usunięcie (tylko w pierwszych miesiącach tego roku) ok. 3500 drzew na terenie Warszawy. Odbyło się to na wniosek urzędników stołecznego ratusza. Z kolei prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zezwolił na usunięcie ok. 900 drzew w czerwcu br. mimo, że będzie wtedy trwał jeszcze okres lęgowy ptaków – czytamy na stronie Ministerstwa Środowiska.

 

Lesistość Polski systematycznie się zwiększa. Tylko od 1995 r. do 2014 r. powierzchnia lasów wzrosła o 504 tys. ha. To zasługa nadzorowanych przez Ministra Środowiska Lasów Państwowych. Co roku sadzą one ok. 500 mln drzew, czyli 1000 drzew na minutę.

 

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Obecnie rosną one już na obszarze 9,1 mln ha. Do 2050 roku lasy powinny zajmować już ponad 33 proc. powierzchni Polski.

 

Chciało by się rzec, że nie takie straszne przepisy, jak je niektórzy przedstawiają…

 

Ewa Zajączkowska/mos.gov.pl/swiatrolnika.info/Fot.: pixabay.com

Opublikował:
Ewa Zajączkowska-Hernik
Author: Ewa Zajączkowska-HernikWebsite: https://swiatrolnika.info/redakcja
O Autorze
Dziennikarz, publicysta, komentator polityczny. Absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Z pasji nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Antysocjalistka, wolnorynkowiec. Serce po prawej stronie.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Michał Rybka 08-12-2021 11:17:16

Nabór na inwestycje w lasach prywatnych potrwa do końca roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 31 grudnia 2021 r. można składać wnioski na inwestycje w lasach prywatnych.

Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. Przypominamy, że wnioski o przyznanie wsparcia można składać do końca 2021 roku w biurach powiatowych Agencji. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

O środki mogą ubiegać się właściciele lasów prywatnych

Wysokość pomocy jest uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana, i wynosi od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienie luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

O dofinansowanie mogą ubiegać się posiadacze lasów prywatnych, a inwestycje powinny być realizowane w drzewostanach w wieku od 11 do 60 lat, dla których został opracowany Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których starosta określił zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Inwestycje w lasach prywatnych – wymagania powierzchniowe

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne działania, takie jak:inwestycje w lasach prywatnych2

– przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat oraz przez dolesienie luk w drzewostanie – średni wiek gatunku dominującego od 21 do 60 lat,

– zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat,

– założenie remizy – ogrodzonej i o powierzchni co najmniej 10 arów – poprzez wprowadzenie gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat,

– czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat,

– zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy, zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.

W obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy. W poprzednich naborach można było składać wnioski na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach, tylko w przypadku gdy zostały uszkodzone przez chorobę. Teraz wsparcie jest możliwe także, jeśli drzewostany zostały zniszczone przez szkodniki, zwierzynę albo ekstremalne warunki pogodowe.

Czytaj także: Edward Siarka: Lasy prywatne nie ustępują pod względem zasobów lasom państwowym


Autor: Polska Agencja Prasowa 08-12-2021 10:01:06

MRiRW: Plantatorzy buraków otrzymają dodatkowe wsparcie po 2022 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że polscy plantatorzy buraków zostaną objęci wsparciem związanym z produkcją również po roku 2022 r.

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnił o tym na wtorkowym spotkaniu z przedstawicielami plantatorów buraków cukrowych. Poruszonych zostało szereg istotnych kwestii związanych ze znaczeniem sektora buraka cukrowego, głównymi trudnościami w zakresie opłacalności produkcji oraz uwarunkowaniami środowiskowo-klimatycznymi.

Plantatorzy buraków otrzymają wsparcie

Szef resortu zaznaczył, że sektor produkcji Plantatorzy burakow wsparcie MRiRW buraków cukrowych spełnia przesłanki objęcia płatnościami związanymi z produkcją, wynikającymi z przepisów unijnych. Wicepremier dodał, że środki, które otrzymają plantatorzy buraków, pochodzą z pomniejszenia puli środków na płatność podstawową (obecnie jednolita płatność obszarowa). Pula środków, która może zostać przeznaczona na wsparcie związane z produkcją, ograniczona jest do 15 proc. rocznej puli środków na płatności bezpośrednie.

Podczas spotkania dyskutowano także na temat stosowania płatności związanych z produkcją w nowej perspektywie finansowej oraz o wysokości wsparcia tych płatności zaproponowanego w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027. Dla plantatorów buraków możliwe będzie także wsparcie w ramach ekoschematów.

W kampanii 2021 r. o płatności związane z produkcją do buraków cukrowych ubiegało się ok. 27 tys. rolników, którzy zgłosili do wsparcia ok. 245 tys. ha upraw. W 2021 r. stawka dopłat do 1 ha buraków cukrowych wynosi 1547 zł.

Podczas wtorkowych rozmów poruszony został szereg istotnych kwestii związanych ze znaczeniem sektora buraka cukrowego, głównymi trudnościami w zakresie opłacalności produkcji oraz uwarunkowaniami środowiskowo-klimatycznymi. W spotkaniu uczestniczył również podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra. 

Czytaj też: Ardanowski: Zielony Ład doprowadzi do wygaszenia uprawy buraków

PAP/fot.MRiRW


Autor: Sebastian Wroniewski 07-12-2021 07:00:00

Hodowcy trzody chlewnej otrzymają pomoc finansową z ARiMR

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk ogłosił, że hodowcy trzody chlewnej otrzymają pomoc finansową z ARiMR

Wysokość pomocy ustalono na 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch). O taką pomoc wnioskowali Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych na spotkaniu z Wicepremierem. Łączne szacowane koszty pomocy dla hodowców trzody wyniosą ok. 400 mln zł.

Którzy hodowcy trzody chlewnej mogą liczyć na pomoc?

Na pomoc finansową z ARiMR mogą liczyć hodowcy trzody chlewnej utrzymujący lochy i produkujący prosięta:

– urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.,
– których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Na jakiej zasadzie będzie udzielana pomoc finansowa?

Pomoc będzie udzielana na wniosek producentaHodowcy trzody chlewnej 022 rolnego składany do biura powiatowego ARiMR od 1 do 30 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r.

Hodowcy trzody chlewnej będą musieli wypełnić prosty wniosek. Będzie on zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

– oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc;
– numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
– imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;
– oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.;
– oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Przypomnijmy, że niedawno Wicepremier Kowalczyk ogłosił, że hodowcy trzody chlewnej otrzymają wyższe dopłaty w związku z ASF.

Czytaj też: Dopłaty 2021 – ponad 12 mld zł zaliczek trafiło na konta rolników

krir.pl/fot.Pixabay/Pixnio

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.