Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 24-04-2017 09:10:05

Konieczne zmiany – dla rolników, myśliwych i zwierzyny

Konieczne zmiany – dla rolników, myśliwych i zwierzyny

Właściciel nie może sprzeciwić się wykonywaniu na swoim gruncie polowania przez uprawnione do tego osoby trzecie.

Właściciel nie może sprzeciwić się wykonywaniu na swoim gruncie polowania przez uprawnione do tego osoby trzecie. Krajowa Rada Izb Rolniczych mówi o konieczności zmian w prawie łowieckim. Wypowiada się też Polski Związek Łowiecki.

 

KRIR twierdzi, że pilne jest podjęcie działań, które doprowadzą do wprowadzenia w życie zmiany ustawy Prawo łowieckie. Polski Związek Łowiecki pisze, że nadal nie rozstrzygnięto podstawowych kwestii, które uspokoiłyby napięcia społeczne. Zmiany są konieczne w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku.  Wygasły bowiem ważne zapisy ustawy.

KRIR uważa, że należy wprowadzić zmiany dotyczące poszanowania własności ziemi rolników, wpływu środowiska rolniczego na tworzenie obwodów, w tym wypowiadania umów dzierżaw kołom łowieckim na wniosek rolników.

Ponadto uregulowania wymagają najważniejsze dla rolników sprawy, jak: szacowanie szkód przez niezależne podmioty, Fundusz odszkodowawczy ze źródłem finansowania, również z budżetu państwa, wpływ środowiska rolniczego na wielkość populacji zwierzyny.

Samorząd rolniczy zawnioskował o doprowadzenie do jak najszybszego wejście w życie nowelizacji ustawy w kształcie uwzględniającym potrzeby rolników.

 

Polski Związek Łowiecki wystosował petycję w obronie polskiego łowiectwa, w której pisze między innymi

 

Zwracamy się o obronę modelu,  który opiera się na czterech głównych założeniach: zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa, łowiectwo jest powszechne i dostępne, a polowanie wykonywać mogą jedynie osoby odpowiednio do tego przygotowane i przeszkolone, gospodarka łowiecka jest formą ochrony przyrody i przykładem społecznego działania człowieka na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny, gospodarka łowiecka prowadzona jest przez jedną, działającą na terenie całego kraju organizację łowiecką.

 

Podkreśla

 

Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego rokrocznie wykonują społecznie pracę, która pozwala na rozwój i utrzymanie w dobrej kondycji populacji wszystkich zwierząt dziko żyjących. Zadania codziennie wykonywane przez myśliwych nie są w żaden sposób dofinansowywane przez Państwo, a wręcz przeciwnie odciążają Państwo z kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Niepokój jednak powoduje brak rozstrzygnięć prawnych, które nie tylko dostosowują prawo łowieckie do obecnych potrzeb społeczeństwa, ale również realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. Od miesięcy nie rozstrzygnięto podstawowych kwestii, które uspokoiłyby napięcia społeczne i nurty dążące do osłabienia, a nawet zdemontowania, obecnie funkcjonującego stanu prawnego.  Zniszczenie polskiego modelu łowiectwa pociągnie za sobą ogromne konsekwencje, tj. m.in.: przejęcie kół łowieckich przez kapitał obcy, oddanie większego niż obecnie kapitału poza granice kraju, odebranie Polakom możliwości wykonywania polowania, powolne wyzbywanie się dziedzictwa narodowego pielęgnowanego latami przez naszych ojców i dziadków.

 

Obydwie strony zwracają się do  Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o pilne podjęcie działań.

Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że  upoważnienie do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego bez zapewnienia właścicielowi tej nieruchomości odpowiednich prawnych środków ochrony jest niezgodne z konstytucją. Twierdzi, że model wprowadzony jeszcze w poprzednich warunkach ustrojowych nie został dostosowany do wyznaczonego obecnie standardu ochrony prawa własności.

Trybunał Konstytucyjny zauważył, że obowiązujące przepisy prawa łowieckiego nie przewidują wystarczających środków umożliwiających właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę jego interesów. W prawie łowieckim nie ma norm, które przyznawałyby właścicielom jakiekolwiek kompetencje opiniodawcze czy uzgodnieniowe w procesie tworzenia lub zmiany granic obwodu łowieckiego, nie przewiano także żadnych instrumentów prawnych pozwalających na wyłączenie nieruchomości spod reżimu obwodu łowieckiego.

Co więcej, właścicielowi nie przysługują żadne środki prawne pozwalające na wyłączenie niektórych ograniczeń wprowadzonych w związku z objęciem jego nieruchomości granicami obwodu łowieckiego, w szczególności nie może on w sposób stanowczy sprzeciwić się wykonywaniu na swoim gruncie polowania przez uprawnione do tego osoby trzecie. Trybunał Konstytucyjny zauważył, że na wszystkie ograniczenia przewidziane przez prawo łowieckie nakłada się niedostatecznie uregulowany obowiązek informacyjny wobec właścicieli, których nieruchomość należy do obwodu łowieckiego.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił konstytucyjne znaczenie ochrony środowiska, w tym ochrony zwierzyny oraz to, że obowiązek dbałości o stan środowiska naturalnego został nałożony na każdego (art. 86 konstytucji), ale jednocześnie zaznaczył, że ograniczenia wprowadzane ze względu na ochronę środowiska powinny mieć charakter proporcjonalny do innych wartości konstytucyjnie chronionych, a taką wartością jest ochrona prawa własności. 

 

Treść petycji w obronie polskiego modelu łowiectwa TU

 

KRIR/PZŁ/trybunal.gov.pl/MD/ fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.