Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 10-01-2022 17:01:12

Jacek Podgórski o dotacjach: To nie są małe pieniądze, warto się postarać

Jacek Podgórski

Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, na antenie Radia Maryja zachęcił rolników do składania wniosków o dofinansowanie handlu detalicznego.

,,W przypadku rolniczego handlu detalicznego, czy jak się przyjęło u rolników sprzedaży bezpośredniej, można uzyskać dofinansowanie do 50-ciu proc. kosztów kwalifikowanych na takie inwestycje, jak chociażby przechowywanie towaru, transport czy budowa budynków inwentarskich. To nie są małe pieniądze dla gospodarstw rolnych, a warto się o nie postarać, tym bardziej że nabór w ramach wsparcia inwestycji przetwarzania produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (bo tak dokładnie to działanie się nazywa) został przez Agencję przedłużony do 28 stycznia 2022 roku” – powiedział dyrektor IGR.

Jacek Podgórski o handlu detalicznym: Elementem, który kuleje, jest promocja

Rolniczy handel detaliczny pozwala na sprzedaż produktów rolnych bezpośrednio od producenta do konsumenta. Rolnicy od nowego roku mogą bezpłatnie sprzedawać swoje produkty na targowiskach w piątki i soboty. Samorządy są zobowiązane, by wyznaczyć gospodarzom takie miejsca. Jacek Podgórski, na antenie Radia Maryja wskazał, że przybywa rolników, którzy sięgają po sprzedaż bezpośrednią.

,,Jest ich coraz więcej, jednak niestety te liczby wciąż nie robią jeszcze wrażenia. Jeżeli porównamy liczbę rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny z ogólną ilością gospodarstw rolnych w Polsce, to niestety wypada to słabo. W Polsce mamy między jeden milion a półtora miliona gospodarstw rolnych. Rolniczym handlem detalicznym, w odniesieniu do produktów zwierzęcych bądź mieszanych zawierających także produkty pochodzenia zwierzęcego, zajmuje się zaledwie nieco ok. 12 tys. podmiotów. Jeżeli przyjrzymy się tym, które kontrolowane są przez Główny Inspektorat Sanitarny, to tych podmiotów jest zaledwie półtora tysiąca. Są to podmioty, które zajmują się żywnością pochodzenia niezwierzęcego, czyli wyłącznie roślinnego” – stwierdził dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

,,Zostaje nam tak naprawdę bardzo niewielka grupa rolników, którzy wykorzystywaliby inne możliwości, które rolniczy handel detaliczny stwarza. A stwarza on możliwości wiele, ponieważ jest to chyba na razie najcelniejsza ustawa, której celem jest maksymalne skrócenie łańcucha handlowego. Ustawa o rolniczym handlu detalicznym miała swoje początki, kiedy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Jej pomysłodawcy chcieli „wyciągnąć’ rolników ze szponów wielkiej sieci sklepów i sprawić, żeby nie byli oni uzależnieni od niskich cen, które tego typu podmioty (sklepy czy skupy) oferowały za produkty, które rolnik może sam wytworzyć i sprzedać. To funkcjonuje. Natomiast cały czas elementem, który kuleje, jest jej promocja” – dodał Jacek Podgórski podczas audycji „Aktualności dnia”.

Jacek Podgórski zachęca do korzystania z dofinansowania

Dyrektor IGR wskazał również, że warto uświadomić, jacek podgorski szczególnie rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa, by skorzystali z przepisów, bo są one stworzone z korzyścią dla nich.

,,Zapewniają one im coś w rodzaju parasola ochronnego. Produkty są chronione prawem, muszą spełniać pewne normy i rolnik nie naraża się na ryzyko, podobnie jak konsument, który kupuje. (…) Przepisy po rozszerzeniu funkcjonowaniu ustawy w grudniu 2021 roku są bardzo zachęcające, bo zwolnione z podatku są przychody pochodzące z rolniczego handlu detalicznego o wartości do 100 tys. zł rocznie. To jest naprawdę dużo. Myślę, że niewiele gospodarstw rolnych (szczególnie małych gospodarstw) będzie w stanie aż takie przychody osiągnąć, więc praktycznie jest to sprzedaż zupełnie nieopodatkowana, a bezpieczniejsza i prowadzona zgodnie z prawem, o czym rolnicy powinni pamiętać” – stwierdził.

,,W przypadku rolniczego handlu detalicznego, czy jak się przyjęło u rolników sprzedaży bezpośredniej, można uzyskać dofinansowanie do 50-ciu proc. kosztów kwalifikowanych na takie inwestycje, jak chociażby przechowywanie towaru, transport czy budowa budynków inwentarskich. To nie są małe pieniądze dla gospodarstw rolnych, a warto się o nie postarać, tym bardziej że nabór w ramach wsparcia inwestycji przetwarzania produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (bo tak dokładnie to działanie się nazywa) został przez Agencję przedłużony do 28 stycznia 2022 roku. Ustawa po zmianach daje rolnikom dużo szersze pole manewru, ponieważ mogą oni prowadzić handel detaliczny (we współpracy) poprzez takie podmioty jak sklepy, stołówki czy restauracje na terytorium całego kraju” – wskazał gość Radia Maryja.   

W Europie Zachodniej takie rozwiązania funkcjonują już od dawna i sprawdzają się, a rolnicy z nich korzystają. Procedury i formalności w przypadku rolniczego handlu detalicznego (takie było założenie) są niezwykle uproszczone.

,,Dla Instytutu Gospodarki Rolnej rolniczy handel detaliczny jest przyczynkiem do budowania szerokiej świadomości na temat już nie tyle patriotyzmu konsumenckiego, co patriotyzmu konsumenckiego w bardzo wąskim ujęciu lokalnym. To jest pewien trend, który jest bardzo silny w Niemczech, Austrii czy we Francji. Tam rzeczywiście tamtejsza ludność nabywa produkty bezpośrednio od rolników i to opłaca się wszystkim stronom” – podsumował Jacek Podgórski.

Czytaj też: Michał Urbaniak: Rolniczy handel detaliczny to dobry kierunek

radiomaryja.pl/fotAR

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Sebastian Wroniewski 24-01-2022 15:30:13

Nabór na wsparcie z PROW na łańcuchy dostaw tylko do końca stycznia

Do 31 stycznia można ubiegać się o wsparcie z PROW w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wnioski przyjmuje Centrala ARiMR. Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw przeznaczone jest dla grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej. Dana grupa operacyjna może uzyskać wsparcie tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór na wsparcie z PROW tylko do końca miesiąca

Wnioski o wsparcie z PROW można składać PROW 01osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. O dotrzymaniu terminu decyduje data nadania dokumentów.
Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw przeznaczone jest dla grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). W ich skład musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

• w ramach dostaw bezpośrednich lub
• przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
• w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
• w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
• w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej. Ponadto powinna mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dana grupa operacyjna może uzyskać wsparcie tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter ryczałtowy i wynosi 325 tys. zł, jeżeli w ramach realizacji zakupiony zostanie środek transportu i 280 tys. zł w pozostałych przypadkach, np. budowy lub remontu (z modernizacją) obiektów lub infrastruktury, zakupu instalacji lub wyposażenia, nabycia środków produkcji czy pokrycia kosztów bieżących.

Czytaj też: Uproszczenia dla rolników zmniejszą biurokrację i wprowadzą ułatwienia

ARiMR/fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 24-01-2022 08:30:00

ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie na małe przetwórstwo i RHD

ARiMR przypomina, że tylko do 28 stycznia 2022 r. trwa nabór wniosków o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD).

Do tej pory w bazie Agencji zarejestrowano 46 wniosków opiewających na kwotę 8,2 mln zł. Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Kto może ubiegać się o pomoc ARiMR?

Przypominamy, że o pomoc ARiMR mogą ubiegać się dwie grupy wnioskodawców. Pierwsza to rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zainteresowani wsparciem mogą starać się o refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych. Dla każdej z grup określony został inny limit pomocy. W ramach RHD maksymalna kwota pomocy wynosi 200 tys. zł, natomiast przetwórcy prowadzący działalność gospodarczą mogą się ubiegać nawet o 500 tys. zł.

Przypomnijmy, że do 7 lutego 2022 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o wsparcie na ochronę wód przed azotanami.

Na co można przeznaczyć otrzymane dofinansowanie?

Dofinansowanie od ARiMR można otrzymaćRHD rolniczy handel detaliczny 02 m.in. na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Pomoc dotyczy także inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych.

Pieniądze można też przeznaczyć na zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze zakres inwestycji objętych wsparciem został rozszerzony również o możliwość zakupu specjalistycznych środków transportu, które niezbędne są dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; służą do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; wykorzystywane są do sprzedaży produktów rolnych lub przeznaczone są do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

Pomoc ARiMR udzielana jest w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” i finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków trwa od 30 listopada ubiegłego roku i pierwotnie miał zakończyć się 29 grudnia 2021 r.

Czytaj też: Koła Gospodyń Wiejskich mają coraz mniej czasu na rozliczenie swoich wydatków

arimr.gov.pl/fot.Pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 20-01-2022 18:00:00

Petenci mają coraz więcej pytań. Polski Ład uprzykrza pracę urzędnikom

"Puls Biznesu" podaje, że związki zawodowe aparatu skarbowego oraz ZUS burzą się na Polski Ład. Objaśniania obywatelom zawiłości projektu jest czasochłonne.

Jak podaje dziennik, urzędnicy ZUS wytykają, że są zasypywani pytaniami petentów nie tylko o regulacje zawarte w Polskim Ładzie, ale też o zasady dofinansowania do cen gazu. Alarmują, że nie są w stanie podołać nadmiarowi obowiązków, a ZUS-owi grozi zapaść.

Polski Ład spędza sen z powiek urzędnikom

Urzędnicy skarbowi żądają zdjęcia z ich barków objaśniania Polskiego Ładu i żądają podwyżek płac. Ostrzegają, że w przeciwnym razie rozpoczną akcje protestacyjne.polskilad2 20.01

Gazeta przytoczyła stanowisko Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ Solidarność.

"Sytuacja stała się krytyczna! Pracownicy zaangażowani do dyżurów w sprawie udzielania informacji na temat Polskiego Ładu zaczynają pracę o godz. 11, a kończą o 19. Przyznanie im kolejnych zadań w istotny sposób ogranicza czas pracy niezbędny do wypełniania ich podstawowych obowiązków. Pracownicy nie zostali odpowiednio przygotowani do udzielania informacji na temat Polskiego Ładu, a pośpiesznie prowadzone webinaria są farsą szkoleń. Domagamy się natychmiastowej likwidacji dyżurów w zakresie Polskiego Ładu, uruchomienia dodatków zadaniowych, wzrostu wynagrodzeń o 20 proc." – napisano w stanowisku.

Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ "Solidarność" Dominik Lach przyznał, że problem jest poważny, ponieważ urzędnicy skarbowi nie zostali przygotowani merytorycznie do udzielania rzetelnych informacji na temat zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład.

"W tych warunkach przerzucenie na nich odpowiedzialności za objaśnienia na rzecz obywateli jest niedopuszczalne" – stwierdził.

Czytaj także: Morawiecki: Polski Ład i tarcza antyinflacyjna to szansa na rozwój polskich rodzin

źródła:PAP/fot.twitter,zus_pl

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.