Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Adam Szewczyk 08-05-2020 16:04:37

Dopłaty dobrostanowe z wydłużonym terminem składania wniosków! Dobry ruch ARiMR

Dopłaty dobrostanowe

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach, którego dofinansowane zostaną dopłaty dobrostanowe.

Dopłaty dobrostanowe – nowy rodzaj wsparcia

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone doplaty dobrostanowe 2020dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Dopłaty dobrostanowe mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Czytaj także: Wilki w Warszawie! Zachowaj szczególną ostrożność

Rolnicy chętnie składają wnioski o dopłaty dobrostanowe

Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o dopłaty dobrostanowe. Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Nabór wniosków o dopłaty dobrostanowe odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się
o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r.

Dopłaty dobrostanowe – wysokość stawek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła stawki o jakie rolnicy mogą się ubiegać w ramach dopłat dobrostanowych.

• 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach),

• 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach),

• 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym),

• 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),

• 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Z uwagi na występowanie na terytorium RP wirusa afrykańskiego pomoru świń, w naborze wniosków na rok 2020 nie będzie możliwości ubiegania się o rekompensaty za zapewnienie trzodzie chlewnej dostępu do wybiegów. Wnioski o dopłaty dobrostanowe będzie można składać do 10 lipca.

arimr/jac/fot. freepik

Opublikował:
Adam Szewczyk
Author: Adam Szewczyk
O Autorze
Wielkopolanin, entuzjasta rolnictwa. Specjalizuję się w hodowli zwierząt, choć wiem, że jest ona nierozerwalnie związana z sektorem upraw. Ukończyłem Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Z wsią łączy mnie wszystko.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Michał Rybka 19-01-2022 17:15:00

Koła Gospodyń Wiejskich mają coraz mniej czasu na rozliczenie swoich wydatków

Do tej pory do ARiMR wpłynęło niespełna 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez Koła Gospodyń Wiejskich na działalność statutową.

W minionym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 10 156 kołom gospodyń wiejskich w ramach wsparcia działalności statutowej blisko 55,9 mln zł. W świetle prawa przyznane środki finansowe trzeba było wydać do końca minionego roku, a na ich rozliczenie KGW mają czas do 31 stycznia 2022 roku.

Koła Gospodyń Wiejskich muszą się spieszyć

Jak do tej pory do Agencji wpłynęło blisko 4 tys. sprawozdań z realizacji otrzymanego wsparcia. Największa ilość sprawozdań spłynęła z Wielkopolski, Lubelszczyzny i Mazowsza.kgw2 19.01

Agencja wystosowała apel, w którym prosi, aby nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili. Jeżeli termin złożenie sprawozdania nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

W 2021 roku koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Wnioski o pomoc można było składać do 30 września, a pula środków była wyższa niż w latach ubiegłych i wynosiła 70 mln zł. Od 2018 r. na działalność statutową KGW Agencja przekazała w sumie 135 mln zł.

Na koniec przypominamy – na rozliczenie otrzymanych środków jest czas wyłącznie do 31 stycznia 2022 roku.

Czytaj także: Anna Gembicka: Koła Gospodyń Wiejskich wypełniają potrzeby lokalnej społeczności

źródła:gov.pl/fot.gov.pl,pixabay.com


Autor: Polska Agencja Prasowa 19-01-2022 10:15:24

Henryk Kowalczyk: Rolnicy otrzymają emerytury bez przekazywania gospodarstwa

Henryk Kowalczyk zapowiedział, że jego resort przygotowuje rozwiązanie mające na celu pobieranie rolniczych emerytur bez potrzeby przekazywania gospodarstwa.

Szef resortu rolnictwa Kowalczyk, który był w środę gościem TVP Info mówił m.in. o rozwiązaniach Polskiego Ładu dla rolnictwa. Jak podkreślił, Polski Ład to zmiana podejścia do wsi i rolnictwa przez rząd PiS. Dodał, że jednym z oczekiwanych rozwiązań jest możliwość wypłacania emerytur rolniczych bez konieczności przekazywania gospodarstwa i zaprzestania pracy.

Rolnicy oczekiwali nowych rozwiązań w świadczeniach emerytalnych

"Dotychczas rolnik, aby mógł uzyskać emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, musiał pozbyć się gospodarstwa. Natomiast teraz przygotowujemy rozwiązanie, które pozwoli na pobieranie emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego bez konieczności przekazywania gospodarstwa" – podkreślił Henryk Kowalczyk. Dodał, że jest to zrównanie uprawnień z systemem powszechnym. "Przecież emeryt może pracować, a rolnik do tej pory nie mógł" – zaznaczył.HenrykKowalczyk2 19.01

Minister Rolnictwa powiedział, że rozwiązanie to było oczekiwane przez rolników, "bo przecież nie każdy ma następcę, wieś się wyludnia, problemy demograficzne, więc w tym przypadku pozbywanie się gospodarstwa jest bolesne czasami dla tych ludzi, więc jeśli mają siłę pracować – może w ograniczonym zakresie, ale jednak – to żeby to robili" – mówił.

Dodał też, że jednym z rozwiązań Polskiego Ładu jest emerytura rolnicza bez podatku. "To jest dosłownie realizacja tego hasła dlatego, że ten Polski Ład, ogólny dla wszystkich, pozwala na to, że bez podatku mamy kwotę wolną 30 tys. zł. Emerytury rolnicze nie przekraczają tej kwoty, a więc wszystkie emerytury rolnicze są wolne od podatku" – mówił.

Zaznaczył, że jest także wielu rolników aktywnych zawodowo, którzy też skorzystają na rozwiązaniach Polskiego ładu. "To są rozwiązania – już takie wsparcie ekonomiczne – to jest m.in. wyrównanie dopłat do średniej europejskiej, niestety jeszcze nie na wszystkie gospodarstwa, ale do 50 ha" – powiedział.

"To jest to, co deklarowaliśmy już wcześniej. Uruchomiliśmy do tego również budżet krajowy – 400 mln zł rocznie. Tak skonstruowana jest tzw. część redystrybucyjna płatności bezpośrednich, że rolnicy, którzy w tym roku do 30 ha już osiągną średnią unijna, od przyszłego roku do 50 ha - będą mieli płatności na poziomie 102 proc. średniej unijnej" – zaznaczył.

Henryk Kowalczyk: Nowe rozwiązania możliwe od lipca

W miniony piątek wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział, że projekt ustawy dotyczący przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa trafi do Sejmu w pierwszym kwartale br. Jak dodał, nowe rozwiązania mogłyby zacząć obowiązywać od lipca br.

Przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa jest jednym z założeń Polskiego Ładu dla polskiej wsi. Zgodnie z obowiązującym prawem, właściciel gospodarstwa, chcąc przejść na pełną emeryturę, musi się go wyzbyć, czyli sprzedać, wydzierżawić lub oddać w darowiznę ziemię.

"Jeśli chodzi o emerytury rolnicze bez konieczności przekazywania gospodarstw, to ustawa jest już w ministerstwie opracowana; rozpoczynamy konsultacje wewnętrzne, później zewnętrzne. Na pewno trafi w pierwszym kwartale do Sejmu" – mówił wówczas minister.

Czytaj także: Emerytury rolnicze do zmiany. Kowalczyk: Projekt ustawy do końca marca

PAP/ fot. twitter MRiRW, pixabay

 


Autor: Polska Agencja Prasowa 19-01-2022 07:30:48

Pożyczki w projekcie na sfinansowanie działań PROW

Projekt rozporządzenia RM przewiduje szczegółowe warunki i tryb udzielania pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie działań z PROW 2014-2020.

Projekt rozporządzenia RM w tej sprawie trafił do konsultacji publicznych. Konieczność wydania rozporządzenia "w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020" wynika z przedłużenia realizacji PROW o kolejne dwa lata. Środki finansowe z tytułu udzielonej pożyczki będą przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 14 czerwca 2022 r.

PROW 2014–2020 – przedłużenie realizacji programu

W projektowanym rozporządzeniu rozszerzony katalog działań PROW 2014–2020 obejmuje również takie działania, w ramach których nie określa się katalogu kosztów kwalifikowalnych i w związku z tym wypłacana pomoc nie ma charakteru refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Wyprzedzające finansowanie pomocy stanowi do 63,63 proc. kwoty przyznanej pomocy.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania takich pożyczek na działania: transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, współpraca; wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof.

Pożyczki przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Środki finansowe z prow 001tytułu udzielonej pożyczki będą przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zawarcie umowy pożyczki między pożyczkobiorcą następuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki.

Koszty oprocentowania i prowizji pokrywa pożyczkobiorca. Wysokość oprocentowania dla transz pożyczki w danym kwartale równa 0,25 stawki referencyjnej obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał, oraz prowizja, która wynosić będzie 0,1 proc. kwoty udzielonej pożyczki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 14 czerwca 2022 r.

Przypomnijmy, że w ustawie przedłużającej realizację PROW, zawarto nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych. Nowelizacja ustawy dot. PROW wynikała z potrzeby przedłużenia realizacji tego Programu, gdyż Komisja Europejska przesunęła wprowadzenie nowej perspektywy finansowej dla Wspólnej Polityki Rolnej na 2023 rok. Ustawa zmienia kilka innych ustaw – m.in. o ARiMR, Prawo budowlane, o finansowaniu WPR czy ustawę Prawo wodne. Nowe przepisy ustawy ułatwią beneficjentom realizację operacji w ramach PROW 2014–2020 w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w perspektywie 2021–2027.

Czytaj też: PROW: Ponad 108 mln euro dodatkowego wsparcia dla Podkarpacia

 PAP/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.