Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Tomasz Racki 03-06-2021 09:13:06

Wydatki Polaków spadły, a dochody wzrosły

Wydatki

Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na poziomie i strukturze wydatków Polaków w 2020 roku. Sytuacja materialna gospodarstw domowych nieznacznie się poprawiła, ale wydatki spadły o 6,5%. To pierwszy spadek od 15 lat - wynika z danych GUS. Najwyższe dochody osiągnęła grupa pracujących na własny rachunek, która również najwięcej wydawała. Natomiast najwyższy udział wydatków w dochodach (78,8%) odnotowano w grupie emerytów i rencistów.

Wydatki w pandemii

Eksperci Personnel Service wskazują, że mniejsze wydatki w czasie kryzysu wywołanego pandemią nie są niczym zaskakującym. W tym roku powinny one wrócić do poziomu notowanego przed pandemią, ale jednocześnie wzrośnie skłonność ludzi do oszczędzania.arimr wsaprcie ryby 2

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2020 roku 1919 zł i był realnie o 2% wyższy od dochodu z 2019 roku. Jak wskazują eksperci Personnel Service, mimo że dochody stale rosną, to ich dynamika w wyniku COVID-19 spowolniła. Miesięczne wydatki w skali roku spadły o 6,5% do poziomu 1210 zł. Polacy w czasie pandemii wydali mniej na towary i usługi konsumpcyjne – wydatki wyniosły 1165 zł i były realnie niższe o 6,2% w stosunku do 2019 roku, a więcej pieniędzy przeznaczyli na żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii.

Włączenie trybu oszczędnościowego w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 nie jest zaskakujące. Gospodarstwa domowe, niepewne swojej sytuacji, wolały pieniądze oszczędzać, wielu też traciło część lub całość dochodów. Należy się jednak spodziewać, że już w tym roku, o ile program szczepień będzie skuteczny, wrócimy do poziomu wydatków notowanego przed pandemią. Pozytywnym skutkiem, który z nami zostanie, powinna być większa skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania i posiadania zapasu gotówki na tzw. czarną godzinę – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Czytaj także: Kredyt rolniczy na rozwój gospodarstwa

Gdzie wydatki były najwyższe?

Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwach domowych uzyskała grupa osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym. W 2020 roku wyniósł on 2238 zł. Ta grupa jednocześnie wydała najwięcej - przeciętne miesięczne wydatki na osobę wyniosły 1412 zł. Wśród osób z tej grupy, w porównaniu do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce, zarówno dochód, jak i wydatki były wyższe odpowiednio o 16,6% i o 16,8%.

Gospodarstwa domowe pracowników osiągnęły dochód w przeliczeniu na osobę w wysokości 1934 zł, a ich miesięczne wydatki kształtowały się na poziomie 1186 zł. W przypadku gospodarstw domowych rolników, dochody w 2020 roku wyniosły 1853 zł, a wydatki 839 zł.

Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na jedną osobę w 2020 roku dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na jedną osobę wyniósł 1522 zł i był o 20,7% niższy od średniej ogólnopolskiej. Co więcej, ta różnica się pogłębia, bo w 2019 roku wynosiła 17,7%. W tej grupie, podobnie jak w latach poprzednich, odnotowano najwyższy udział wydatków w dochodach, które sięgają niemal 80%. Natomiast najniższe przeciętne wydatki zanotowano w grupie rolników – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Wydatki, a ocena sytuacji materialnej

W 2020 roku zmniejszył się odsetek gospodarstw domowych z przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę wynoszącym poniżej 2000 zł (56% vs. 61% w 2019 roku). 37,6% gospodarstw miało dochód od 2000 do 4000 zł na osobę (33,7% w 2019 roku), a 4,7% od 4000 do 6000 zł na osobę (3,9% w 2019 roku). Najwyższy próg 6000 zł lub więcej na osobę osiągnęło 1,7% gospodarstw domowych (1,4% w 2019 roku).

Dobre wnioski płyną z danych na temat subiektywnej oceny sytuacji materialnej, która z roku na rok ulega poprawie we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych. W 2020 roku można zauważyć wzrost odsetka gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako dobrą albo raczej dobrą: 51,6% gospodarstw domowych ogółem wobec 48,6% w 2019 roku oraz spadek odsetka gospodarstw postrzegających ją jako raczej złą albo złą - 5,8% wobec 7% w 2019 roku. Najlepiej swoją sytuację materialną postrzegały gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym: 73,4% ocen pozytywnych, najgorzej zaś gospodarstwa domowe rencistów: 23,5% ocen pozytywnych.

Personnel Service/fot. pixabay

Opublikował:
Tomasz Racki
Author: Tomasz Racki
O Autorze
Rolnik, absolwent dziennikarstwa, zapalny kolarz. Wielbiciel przyrody, pieszych wędrówek i córki – Zosi.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Polska Agencja Prasowa 18-01-2022 13:00:00

Lewiatan: Polski eksport zanotował dynamiczne ożywienie w listopadzie

Po dwóch miesiącach relatywnie niskich wzrostów polski eksport odnotował dynamiczne ożywienie w listopadzie – oceniła dane GUS Konfederacja Lewiatan.

Jak poinformował w poniedziałek GUS, po 11 miesiącach 2021 r. eksport wyrażony w euro wyniósł 260,9 mld euro, a import 259,9 mld euro. To oznacza wzrost w eksporcie o 18,9 proc., a w imporcie o 24,2 proc. Dodatnie saldo wyniosło 1 mld euro w listopadzie, a w styczniu-listopadzie 2020 r. – 10,1 mld euro.

Na polski eksport mogą wpłynąć restrykcje w innych krajach

„Po dwóch miesiącach relatywnie niskich wzrostówEksport produktow rolnych 012 naszego eksportu, listopad przyniósł jego dynamiczne ożywienie. Według wstępnych danych eksport zwiększył się aż o 17,5 proc. i osiągnął 27,2 mld euro. Prawdopodobnie eksport będzie kontynuował wzrosty w kolejnych miesiącach, tak przynajmniej wskazują dane pochodzące z indeksu PMI, gdzie wyraźnie wzrastają nowe zamówienia” – podano w komentarzu Konfederacji Lewiatan do poniedziałkowych danych GUS.

Eksperci Lewiatana zwrócili uwagę, że negatywny wpływ na kondycję eksportu mogą mieć jednak kolejne restrykcje u głównych partnerów handlowych Polski.

„Podobnie jednak jak w poprzednich falach pandemii Covid-19 to sektor usług będzie zdecydowanie bardziej dotknięty restrykcjami niż branża przemysłowa. Polskim przedsiębiorstwom nadal ciążą ceny produktów na rynku hurtowym. Nie bez wpływu pozostają również wzrosty cen paliw i energii” – stwierdzono w komentarzu Lewiatana.

Zaznaczono w nim, że po 11 miesiącach 2021 r. eksport był na niewielkim plusie.

„Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniosła w tym czasie 1 mld euro. Jest to wyniki identyczny jak w październiku” – przypomnieli eksperci Lewiatana.

Czytaj też: Sachajko: Dobre wyniki eksportowe to zasługa polskich rolników i przedsiębiorców

PAP/fot.Pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 17-01-2022 17:30:00

Inflacja bazowa według NBP wyniosła w grudniu 5,3 procenta

W grudniu 2021 r. inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 5,3 proc. r/r. – poinformował NBP w poniedziałek.

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek dane o inflacji bazowej. Wskaźnik liczony po wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł w grudniu 2021 r. 5,3 proc. wobec 4,7 proc. miesiąc wcześniej. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 8,6 proc. r/r. Jak dodano w informacji banku centralnego, najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii.

Inflacja bazowa wzrosła o 0,6 procenta m/m

Inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cenInflacja 20 administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 8,5 proc., wobec 7,5 proc. miesiąc wcześniej, a wskaźnik liczony po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w grudniu 6,7 proc., wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej. Z kolei tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 6,4 proc., wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej.

„Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami” – wyjaśniono w poniedziałkowym komunikacie NBP.

Przypomnijmy, że według analiz NPB inflacja w styczniu może zbliżyć się do poziomu 10%

Jak dodano w informacji banku centralnego, najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii.

„Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym” – stwierdzono w komunikacie.

Czytaj też: Antoniak: inflacja w grudniu wzrosła do 8,5 procent

PAP/fot.Pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 16-01-2022 15:30:12

MRiRW: Podatek dla rolników ryczałtowych nie ulega zmianie

Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku – podaje MRiRW.

Resort rolnictwa przypomniał w komunikacie, że Sejm 13 stycznia 2022 r. uchwalił i skierował do Senatu nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Jak podało ministerstwo, ustawa przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5 proc. – do stawki 0 proc.; na paliwa silnikowe, czyli olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23 proc. do stawki 8 proc.; na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8 proc. do stawki 0 proc.; na gaz ziemny – do stawki 0 proc. i na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5 proc.

MRiRW: stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT niezmienna

MRiRW przekazało, że "nie ulega zmianie 7 proc. stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT dla rolników ryczałtowych". "Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku wynoszącym 7 proc." – przekazał resort.

Ministerstwo rolnictwa wskazało, że objęcie 0 proc. stawką podatku VAT podstawowych produktów żywnościowych "umożliwi znaczące obniżenie ich cen dla konsumentów".

Jak tłumaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy sprzedaży przez producentów rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych w okresie od 1 lutego do 31 lipca br. będzie obowiązywała 0 proc. stawka VAT od sprzedawanych produktów rolnych wymienionych w poz. 1-18 zał. 10 do ustawy VAT, w szczególności: warzyw, owoców i orzechów jadalnych, zbóż, nasion i owoców oleistych; ziaren, nasion i owoców różnych; roślin przemysłowych lub leczniczych; słomy i pasz – wyłącznie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, produktów mleczarskich; jaj ptasich; miodu naturalnego; jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych oraz ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem m.in. homarów i ośmiornic.

Obniżka podatku VAT na nawozy

"Przy sprzedaży nie wymienionych mrirw w poz. 1-18 zał. nr 10 do ustawy VAT produktów rolnych stawka w wysokości 0 proc. nie będzie miała zastosowania – w takim przypadku właściwa będzie stawka podatku 8 proc. – dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym stawek obniżonych" – napisano.

Jak podkreśla MRiRW, "bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w okresie 1 luty – 31 lipiec br. zapewni obniżenie w tym okresie do 0 proc. stawki podatku VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), a pośrednio – obniżenie VAT na energię i niektóre surowce energetyczne".

Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 r.

Czytaj też: Zerowy VAT na nawozy nie zrekompensuje wzrostu cen

PAP/fot.pixabay/fot. MRiRW

 

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.