Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Michał Rybka 02-01-2022 11:08:21

Import produktów ekologicznych z państw trzecich do Polski w latach 2019-2020

Import produktów ekologicznych

Import produktów ekologicznych jak i same produkty w państwach trzecich muszą spełniać wymagania w zakresie metod produkcji oraz zasad kontroli.

Do państw trzecich zaliczamy kraje, które nie należą do Unii Europejskiej i nie są stroną w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Produkty tych krajów są importowane do krajów Wspólnoty i odnoszą się w swym oznakowaniu do rolnictwa ekologicznego. Zasady wymieniane w pierwszym akapicie muszą być nadzorowane pod każdym względem i na każdym etapie produkcji ich przetwórstwa i wprowadzaniu do obrotu. Import tych produktów jest zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007, który mówi, że do jednego z państw UE, produkty mogą być swobodnie wprowadzane do obrotu we wszystkich państwach członkowskich.

Kraje, z których mógł być dokonywany import

Import produktów ekologicznych w latach 2019-2020 mógł być prowadzony z państw trzecich wymienionych na liście stanowiącej załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008. Rozporządzenie objęło takie państwa jak: Argentyna, Australia, Chile, Kostaryka, Indie, Izrael, Szwajcaria, Nowa Zelandia, Tunezja, Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Nowa Zelandia oraz Republika Korei.

Handel z tymi państwami mógł być prowadzony z zachowaniem:

– kategorii produktów, które można importować z poszczególnych uznanych państw trzecich jako produkty rolnictwa ekologicznego,
– właściwych organów w uznanych krajach trzecich, odpowiedzialnych za system kontroli,
– uznanych przez Komisję Europejską jednostek certyfikujących i organów kontroli, mogących przeprowadzać kontrole na równoważność z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 oraz wydawać świadectwa kontroli w poszczególnych państwach trzecich,
– terminu ważności wpisu państwa trzeciego do wykazu.

Import produktów ekologicznych w kontekście kontroli

Niezwykle istotnym aspektem są warunki, na jakich dopuszcza się do obrotu wytwory ekologiczne na terytorium UE z państw trzecich. W Polsce taki organ nosi nazwę IJHARS. Podczas inspekcji pokazuje się świadectwo kontroli. Jest to dokument potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie z zasadami produkcji równoważnymi zasadom określonym w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Z kolei podmioty gospodarcze, które wytworzyły te produkty, podlegały kontroli. Natomiast świadectwo takiej kontroli wystawia się oraz weryfikuje w systemie o nazwie TRACES.importproduktowekologicznych2

Wojewódzcy inspektorzy JHARS podczas rutynowych kontroli sprawdzają czy świadectwa kontroli importerów były wystawione przez jednostki certyfikujące lub organy kontroli wymienione w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 lub w wykazie w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (w przypadku produktów importowanych z krajów trzecich uznanych przez Komisję Europejską). W zakres danej gałęzi produktów z danego kraju trzeciego wchodzi zweryfikowanie czy importowane produkty w swoim oznakowaniu zawierały właściwy numer kodowy jednostki certyfikującej lub organu kontroli, zgodny odpowiednio z załącznikiem III lub załącznikiem IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008.

Import produktów ekologicznych w 2019 r.

W 2019 r. WIJHARS przeprowadziły łącznie 1234 kontrole graniczne mające na celu dopuszczenie do swobodnego obrotu na terytorium UE przesyłek produktów rolnictwa ekologicznego importowanych z państw trzecich.

Przez cały ten rok zgłoszenia przesyłki do WIJHARS, w celu dopuszczenia jej do swobodnego obrotu, dokonało 105 importerów. Kontroli WIJHARS podlegały towary importowane z aż 42 krajów trzecich były to: Albania, Argentyna, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chiny, Dominikana, Egipt, Ekwador, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Iran, Izrael, Japonia, Kanada, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Nowa Zelandia, Pakistan, Paragwaj, Peru, RPA, Rosja, Serbia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone Ameryki, Tajlandia, Turcja, Ukraina oraz Wietnam.

Finalna ilość towarów ekologicznych, importowanych do Polski z państw trzecich oscylowała na 27 786,04 ton.

Import produktów ekologicznych w 2020 r.

Natomiast w 2020 r. WIJHARS przeprowadziły w sumie 1550 kontroli granicznych. Przez cały miniony rok zgłoszenia przesyłki WIJHARS w celu dopuszczenia jej do swobodnego obrotu dokonało 134 importerów. Produkty ekologiczne zgłoszone do kontroli granicznej pochodziły z 44 (to o 2 kraje więcej niż w 2019 r.) i były to: Albania, Argentyna, Australia, Białoruś, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chiny, Dominikana, Egipt, Ekwador, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Iran, Izrael, Japonia, Kambodża, Kanada, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kostaryka, Madagaskar, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Pakistan, Paragwaj, Peru, RPA, Rosja, Serbia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina oraz Wietnam.

Finalna ilość towarów ekologicznych, importowanych do Polski z państw trzecich wyniosła 34 811 ton.

Zobacz też: Produkty ekologiczne: Lepiej wydać więcej na żywność, a mniej w aptece

źródła: IJHARS/ fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Michał Rybka
O Autorze
Dziennikarz z zamiłowania i wykształcenia, pochodzący z kolebki polskiego rolnictwa – Wielkopolski. W wolnych chwilach pomaga rodzicom w pracy na roli oraz zgłębia tajniki dziennikarstwa z zakresu przyrody i polityki. Miłośnik pyrek z gzikiem.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Polska Agencja Prasowa 16-01-2022 15:30:12

MRiRW: Podatek dla rolników ryczałtowych nie ulega zmianie

Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku – podaje MRiRW.

Resort rolnictwa przypomniał w komunikacie, że Sejm 13 stycznia 2022 r. uchwalił i skierował do Senatu nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Jak podało ministerstwo, ustawa przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5 proc. – do stawki 0 proc.; na paliwa silnikowe, czyli olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23 proc. do stawki 8 proc.; na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8 proc. do stawki 0 proc.; na gaz ziemny – do stawki 0 proc. i na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5 proc.

MRiRW: stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT niezmienna

MRiRW przekazało, że "nie ulega zmianie 7 proc. stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT dla rolników ryczałtowych". "Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku wynoszącym 7 proc." – przekazał resort.

Ministerstwo rolnictwa wskazało, że objęcie 0 proc. stawką podatku VAT podstawowych produktów żywnościowych "umożliwi znaczące obniżenie ich cen dla konsumentów".

Jak tłumaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy sprzedaży przez producentów rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych w okresie od 1 lutego do 31 lipca br. będzie obowiązywała 0 proc. stawka VAT od sprzedawanych produktów rolnych wymienionych w poz. 1-18 zał. 10 do ustawy VAT, w szczególności: warzyw, owoców i orzechów jadalnych, zbóż, nasion i owoców oleistych; ziaren, nasion i owoców różnych; roślin przemysłowych lub leczniczych; słomy i pasz – wyłącznie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, produktów mleczarskich; jaj ptasich; miodu naturalnego; jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych oraz ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem m.in. homarów i ośmiornic.

Obniżka podatku VAT na nawozy

"Przy sprzedaży nie wymienionych mrirw w poz. 1-18 zał. nr 10 do ustawy VAT produktów rolnych stawka w wysokości 0 proc. nie będzie miała zastosowania – w takim przypadku właściwa będzie stawka podatku 8 proc. – dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym stawek obniżonych" – napisano.

Jak podkreśla MRiRW, "bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w okresie 1 luty – 31 lipiec br. zapewni obniżenie w tym okresie do 0 proc. stawki podatku VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), a pośrednio – obniżenie VAT na energię i niektóre surowce energetyczne".

Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 r.

Czytaj też: Zerowy VAT na nawozy nie zrekompensuje wzrostu cen

PAP/fot.pixabay/fot. MRiRW

 


Autor: Tomasz Racki 16-01-2022 12:03:11

Handel potrzebuje dodatkowej przestrzeni logistycznej

Handel, w szczególności detaliczny, wykazuje zapotzrebowanie na dodatkową przestrzeń logistyczną. Ten trend utrzyma się w tym roku.

Wśród trendów w branży handlowej na 2022 r. eksperci wymieniają też m.in. dalszy rozwój automatyzacji. Jak zwrócono uwagę we wtorkowej informacji CBRE, w ciągu 18 miesięcy pandemii wielokrotnie mieliśmy do czynienia z ograniczeniami w handlu stacjonarnym. To spowodowało, że mocno rozwijał się i zmienił e-commerce, w tym magazyny i łańcuchy dostaw. "Rosło zapotrzebowanie na przestrzeń operacyjną, konieczne były zmiany w podejściu do zapasów i zwrotów produktów oraz rozwój technologii" – zaznaczono.

Trendy na rynku handlu

Prognozując trendy na rynku handlu i dostaw w bieżącym roku eksperci wskazali m.in. na wzrost zapotrzebowania na przestrzeń operacyjną. Jak wyjaśniono, ze względu na wzrost sprzedaży online firmy zaczęły potrzebować więcej przestrzeni logistycznej. "Konieczne było przenoszenie się do większych zakładów przemysłowych i logistycznych, ale również ponowne oceny tego, jak najlepiej wykorzystywać już posiadaną powierzchnię" – zaznaczono. Według CBRE zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń się utrzyma, szczególnie wśród detalistów.eksport polskiej zywnosci rosnie handel zagraniczny

Wskazano też na zmiany w zapasach - chodzi o przenoszenie produktów ze sprzedaży stacjonarnej do kanału online. Eksperci ocenili, że nowa struktura zapasów, która już z nami zostanie, będzie wymagała większej liczby lokalizacji magazynowych. "Optymalizacja pozwala na wzrost liczby obsługiwanych zamówień przy minimalizowaniu kosztów" – wskazano.

Handel prze ku automatyzacji

Inny wymieniany trend to dalszy rozwój automatyzacji. Przypomniano, że boom w handlu elektronicznym zwiększył zastosowanie technologii w zbieraniu, pakowaniu i realizacji zamówień. "Na rynek wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne, które usprawniają proces bez potrzeby zmiany całej infrastruktury" – zaznaczono. Np. rozwiązania AMR (autonomiczne roboty mobilne) poprawiają efektywność bez zwiększania zasobów ludzkich, uwzględniając nagłe wzrosty sprzedaży. Dodatkową korzyścią automatyzacji jest większe bezpieczeństwo pracy, co jest istotne w pandemii – podkreślono.

Eksperci wskazali też na tzw. zrównoważone zwroty. Zwrócono uwagę, że robiąc zakupy online konsumenci cenią sobie szybką, bezpłatną wysyłkę i łatwe zwroty, a zapewnienie tego klientom może być, jak wskazano, skomplikowane i kosztowne, szczególnie dla detalistów. Dlatego coraz więcej firm wprowadza np. opakowania wielokrotnego użytku czy minimalizuje ilość odpadów. "W kolejnych miesiącach na rynek wprowadzane będą kolejne, innowacyjne rozwiązania" – wskazano.

Czytaj także: Światowy handel z prognozą znacznego wzrostu w przyszłym roku

PAP/fot. pixabay

 


Autor: Polska Agencja Prasowa 16-01-2022 01:44:52

W Belgii powstaje największy port kontenerowy w Europie

Już niedługo powstanie największy port kontenerowy na Starym Kontynencie. Plany obejmują połączenie dwóch ważnych i działających już portów.

Belgijski urząd ds. konkurencji zatwierdził w poniedziałek połączenie portów w Antwerpii i Brugii. Dzięki tej decyzji powstanie Port of Antwerp-Bruges, największy port kontenerowy w Europie. Komisja ds. konkurencji badała, co planowane połączenie obu portów w Port of Antwerp-Bruges oznaczałoby dla konkurencji – informuje dziennik „Het Nieuwsblad”. W poniedziałek ostatecznie uznano, że "koncentracja nie grozi żadnymi konsekwencjami, które stałyby na drodze do wydania zgody".

Nowy port kontenerowy będzie gigantyczny

Antwerpia jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla tranzytu chemikaliów, podczas gdy port w Brugii służy do transportu samochodów i skroplonego gazu ziemnego. Jak informuje „HN”, badania wykazały, że obie jednostki dobrze się uzupełniają.

Oba porty poinformowały o planach połączenia w lutym ubiegłego roku. Teraz wspólnie będą obsługiwać łącznie około 278 mln ton ładunków rocznie, z czego 157 mln ton stanowić będą kontenery.

Port of Antwerp-Bruges będzie odpowiadał także za ponad 15 proc. całkowitego przeładunku gazu w Europie.

Czytaj także: Ceny transportu morskiego rosną z powodu braku kontenerów w Chinach

 

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.