Logo Świat Rolnika

Podczas kongresu Prognosfruit jeden z polskich prelegentów omówił problemy związane z szacowaniem zbiorów jabłek oraz przewidywania cen tych owoców w obecnym sezonie.

Jakość zbóż dostarczanych do skupu jest zróżnicowana. O dobrej jakości ziarna informują Oddziały Terenowe z południowej i wschodniej Polski.

GUS przewiduje, że ze względu na wzrost powierzchni uprawy ziemniaków jego zbiory w bieżącym roku będą wyższe od tych z ubiegłego sezonu.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) poinformował, że w dziewiątym okresie raportowania (od 11 czerwca do 10 sierpnia 2017 roku) nie stwierdzono wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

"Od Wniebowzięcia miej w stodole połowę żęcia" wprawdzie porzekadło to odnosi się tylko do rolników, jednak nie oznacza, że u innych przedstawicieli naszej wsi brakuje zajęć w tym miesiącu. W drugiej części sierpnia, czyli samym sercu lata na brak pracy nie narzekają również sadownicy, jak i właściciele plantacji warzywnych i przydomowych ogródków ozdobnych.