Logo Świat Rolnika

Jeżeli uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie poprzez założenie konkretnych wniosków.

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych przekazany został nowy Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie czasowego przywrócenia możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych do zaprawiania rzepaku Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło poniższe wyjaśnienia.