Logo Świat Rolnika

Jak wynika z najnowszego raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej "Rynek Rolny" susza może spowodować spore wzrosty cen ziemniaków.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Südzucker. Trwa sprawdzanie czy spółka nie wykorzystywała swojej pozycji negocjacyjnej wobec dostawców.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski apeluje o jak najszybsze zgłaszanie strat spowodowanych suszą.

W związku z wejściem upraw buraka cukrowego w fazę zagrożeń mikologicznych Doradcy PROCAM z Grupy Technicznej przeprowadzili monitoring fitosanitarny na plantacjach buraka w celu określenia zagrożeń dla tej cennej uprawy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zezwolił na wykorzystywanie zapraw neonikotynoidowych w produkcji rzepaku.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.