Logo Świat Rolnika


Uprawy

żniwa
04 sierpień 2017

Polska żniwuje – ceny zbóż wyższe niż przed rokiem

Żniwa rozpoczęły się już na dobre. Na polach w całym kraju widać i słychać pracujące kombajny oraz krzątających się wokół nich rolników, którzy zwożą ziarna zbóż do swoich zagród. Chłopi jak na razie nie maja powodów do narzekań. Pogoda dopisała, a i w skupach oferowana jest dobra cena za ziarna zbóż.

W Polsce w 2017 r. powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku strat zimowych) wynosi około 7 mln ha, o 3% więcej niż przed rokiem. Plony zbóż w 2017 r. mogą być zbliżone do ubiegłorocznych i wynieść około 4 t/ha, a zbiory (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką) – ponad 30 mln ton wobec 29,8 mln ton w 2016 roku

W ocenie ekspertów z Agencji Rynku Rolnego w bieżącym sezonie spodziewane jest dalsze umiarkowane zwiększenie krajowego zapotrzebowania na zboża w wyniku rosnącego zużycia paszowego i przemysłowego. Ze względu na małe zapasy zbóż przewidywany jest także niewielki wzrost krajowych zbiorów oraz duże zasoby ziarna w krajach WNP eksport zbóż z Polski w sezonie 2017/2018 może być znacząco mniejszy niż w poprzednim sezonie, w którym wolumen eksportu prawdopodobnie był rekordowy.

Jak ustaliliśmy w wyniku dużego eksportu zbóż z Polski w sezonie 2016/2017 i niskiego poziomu krajowych zapasów, ceny pszenicy oraz żyta rosły od zakończenia żniw. W końcu sezonu tj. w czerwcu 2017 r. były o 12% wyższe niż rok wcześniej i (wg GUS) wyniosły odpowiednio 710 zł/t i 609 zł/t.

– Spowolnione procesy obsychania i ogrzewania gleby wynikające z zimnej oraz deszczowej wiosny spowodowały opóźnienia siewów zbóż jarych oraz wzrostu ozimin. W tej sytuacji tegoroczne zbiory zbóż również są opóźnione (około 7–14 dni). Wobec czego krajowe ceny zbóż na początku sezonu 2017/2018 mogą utrzymać się na relatywnie wysokim poziomie. W wyniku mniejszej presji podaży zbóż na rynku światowym, dużego popytu importowego ze strony krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz małych krajowych zapasów, przy prognozowanym niewielkim wzroście zbiorów w UE (w tym w Polsce) krajowe ceny zbóż do końca 2017 r. mogą być wyższe niż rok wcześniej

– informuje ARR.

 Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową oraz wahania sezonowe, Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych ARR ocenia, że przeciętne ceny skupu pszenicy we wrześniu i w grudniu 2017 r. mogą być o 2–8% wyższe niż w tych samych miesiącach 2016 r., a żyta – odpowiednio o 8–14% i 1–9% wyższe.

 

ARR/ Maks Weber/ fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...