Logo Świat Rolnika


Uprawy

Formy pomocy dla gospodarstw dotkniętych przymrozkami. Wzór protokołu

Gwałtowne spadki temperatur, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach dały się we znaki szczególnie rolnikom. Ich skutki obserwuje się w produkcji roślinnej. Szczególnie dotknięte zostały województwa dolnośląskie, śląskie, świętokrzyskie i łódzkie.

Możliwe formy pomocy dla dotkniętych gospodarstw to skorzystanie z kredytów klęskowych oraz pomoc dla tych gospodarstw, które mają 70 procentowe straty w danej uprawie. Konieczne jest oszacowanie strat przez komisje, które powoływane są na wniosek samorządów przez wojewodów. Na stronie ministerstwa znajduje się interaktywny wzór protokołu, który w znacznym stopniu ułatwi pracę wszystkim komisjom.

Wzór ten został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i znajduje się na stronie:http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc.

Na ten temat prowadzono rozmowy podczas spotkania Grupy Zadaniowej ds.monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podkreślił konieczność pilnego szacowania strat.

Efektem specjalnego posiedzenia była wideokonferencja, która obyła się z udziałem wojewodów.

W czasie rozmowy przeprowadzonej za pomocą łączy internetowych wiceminister Romanowski zobowiązał wojewodów do monitoringu sytuacji w produkcji roślinnej.

Ponadto wojewodowie są zobligowani zwracać się do samorządów lokalnych, z terenów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, o bezzwłoczne przekazywanie wniosków dotyczących powołania komisji szacujących straty.

Celem tych działań jest jak najszybsze wszczęcie wypłat środków wsparcia dla poszkodowanych rolników. Podsekretarz stanu zachęcał wojewodów do wykorzystywania w pracach komisji interaktywnego wzoru protokołu, który w znacznym stopniu ułatwi ich pracę.

Ponadto wiceminister Romanowski poinformował wojewodów, że do ośrodków doradztwa rolniczego zostały skierowane pisma w sprawie wsparcia działań dotyczących monitoringu i oceny strat.

 

minrol. gov.pl/KB/ fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Powierzchnia upraw, które ucierpiały w Polsce z powodu suszy to 2583 tysiące hektarów (to stan na 16 ...

Komisja Europejska oficjalnie zarejestrowała inicjatywę "End the Cage Era", czyli  "Koniec Ery Klatek". Rozpoc...

Z dyrektorem Instytutu Gospodarki Rolnej Jackiem Podgórskim na temat sytuacji na rynku owoców rozmawia ...

Tegoroczne obserwacje wspólnotowego rynku wołowiny potwierdzają istnienie trendu, który z punktu widz...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.