Logo Świat Rolnika


Uprawy

25 kwiecień 2017

Formy pomocy dla gospodarstw dotkniętych przymrozkami. Wzór protokołu

Gwałtowne spadki temperatur, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach dały się we znaki szczególnie rolnikom. Ich skutki obserwuje się w produkcji roślinnej. Szczególnie dotknięte zostały województwa dolnośląskie, śląskie, świętokrzyskie i łódzkie.

Możliwe formy pomocy dla dotkniętych gospodarstw to skorzystanie z kredytów klęskowych oraz pomoc dla tych gospodarstw, które mają 70 procentowe straty w danej uprawie. Konieczne jest oszacowanie strat przez komisje, które powoływane są na wniosek samorządów przez wojewodów. Na stronie ministerstwa znajduje się interaktywny wzór protokołu, który w znacznym stopniu ułatwi pracę wszystkim komisjom.

Wzór ten został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i znajduje się na stronie:http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc.

Na ten temat prowadzono rozmowy podczas spotkania Grupy Zadaniowej ds.monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podkreślił konieczność pilnego szacowania strat.

Efektem specjalnego posiedzenia była wideokonferencja, która obyła się z udziałem wojewodów.

W czasie rozmowy przeprowadzonej za pomocą łączy internetowych wiceminister Romanowski zobowiązał wojewodów do monitoringu sytuacji w produkcji roślinnej.

Ponadto wojewodowie są zobligowani zwracać się do samorządów lokalnych, z terenów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, o bezzwłoczne przekazywanie wniosków dotyczących powołania komisji szacujących straty.

Celem tych działań jest jak najszybsze wszczęcie wypłat środków wsparcia dla poszkodowanych rolników. Podsekretarz stanu zachęcał wojewodów do wykorzystywania w pracach komisji interaktywnego wzoru protokołu, który w znacznym stopniu ułatwi ich pracę.

Ponadto wiceminister Romanowski poinformował wojewodów, że do ośrodków doradztwa rolniczego zostały skierowane pisma w sprawie wsparcia działań dotyczących monitoringu i oceny strat.

 

minrol. gov.pl/KB/ fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

To nie jest łatwa wiosna dla kukurydzy. Wilgoć opóźnia siewy, gdyż w wielu regionach trudno wjechać w pol...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...