Uprawy

Formy pomocy dla gospodarstw dotkniętych przymrozkami. Wzór protokołu

Gwałtowne spadki temperatur, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach dały się we znaki szczególnie rolnikom. Ich skutki obserwuje się w produkcji roślinnej. Szczególnie dotknięte zostały województwa dolnośląskie, śląskie, świętokrzyskie i łódzkie.

Możliwe formy pomocy dla dotkniętych gospodarstw to skorzystanie z kredytów klęskowych oraz pomoc dla tych gospodarstw, które mają 70 procentowe straty w danej uprawie. Konieczne jest oszacowanie strat przez komisje, które powoływane są na wniosek samorządów przez wojewodów. Na stronie ministerstwa znajduje się interaktywny wzór protokołu, który w znacznym stopniu ułatwi pracę wszystkim komisjom.

Wzór ten został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i znajduje się na stronie:http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc.

Na ten temat prowadzono rozmowy podczas spotkania Grupy Zadaniowej ds.monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podkreślił konieczność pilnego szacowania strat.

Efektem specjalnego posiedzenia była wideokonferencja, która obyła się z udziałem wojewodów.

W czasie rozmowy przeprowadzonej za pomocą łączy internetowych wiceminister Romanowski zobowiązał wojewodów do monitoringu sytuacji w produkcji roślinnej.

Ponadto wojewodowie są zobligowani zwracać się do samorządów lokalnych, z terenów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, o bezzwłoczne przekazywanie wniosków dotyczących powołania komisji szacujących straty.

Celem tych działań jest jak najszybsze wszczęcie wypłat środków wsparcia dla poszkodowanych rolników. Podsekretarz stanu zachęcał wojewodów do wykorzystywania w pracach komisji interaktywnego wzoru protokołu, który w znacznym stopniu ułatwi ich pracę.

Ponadto wiceminister Romanowski poinformował wojewodów, że do ośrodków doradztwa rolniczego zostały skierowane pisma w sprawie wsparcia działań dotyczących monitoringu i oceny strat.

 

minrol. gov.pl/KB/ fot. pixabay.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.