Wartość eksportu unijnych artykułów rolno-spożywczych spadła nieznacznie w porównaniu z analogicznym okresem do września 2017 r., Spadek wynosi 6%.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o finalizacji procedury analizy ryzyka (PRA) dla jabłek przeznaczonych na eksport do Kolumbii, dla których zostały uzgodnione importowe wymagania fitosanitarne pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Kolumbijskim Instytutem Rolnictwa (ICA).

Negocjatorzy Rady i Parlamentu Europejskiego z udziałem Komisji Europejskiej osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie nowych zasad dotyczących produkcji i etykietowania napojów spirytusowych oraz rejestracji i ochrony napojów spirytusowych zarejestrowanych jako oznaczenia geograficzne (OG).

Od kilku miesięcy Komisja Europejska intensywnie monitoruje rynek białka roślinnego, jego uwarunkowania oraz potencjał produkcyjny państw członkowskich.

Główny Urząd statystyczny informuje, że ceny warzyw na sklepowych półkach są o około 10 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przed świętami ma być jednak jeszcze drożej.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.