Logo Świat Rolnika

Technologie

Współpraca skupi się na realizacji projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii mobilnych.

14 grudnia odbyło się w Centrali KRUS posiedzenie komisji kwalifikującej wyroby do Znaku Bezpieczeństwa KRUS. Komisja rozpatrywała wniosek firmy SaMASZ o przyznanie Znaku Bezpieczeństwa KRUS zgrabiarce Z410.

Grupa Ursus zaprezentowała wyniki finansowe za III kwartał 2016 roku. Wnioski płynące z analizy danych wskazują na to, że lubelski producent jest liderem wzrostów w branży przy znaczących spadkach konkurencji.