Logo Świat Rolnika


Światrolnika.tv

13 luty 2017

Odstrzał żubrów zgodny z przepisami [WIDEO]

 

Odstrzał żubrów w Puszczy Boreckiej był zgodny z przepisami - informuje rzecznik Lasów Państwowych.

 

Pod koniec stycznia 2017 roku inspektorzy Lasów Państwowych zakończyli kontrolę odstrzału żubrów, który był prowadzony w latach 2012-2016. Protokół powstały w jej wyniku powinien rozwiać wszelkie wątpliwości zatroskanych o dobro zwierząt ekologów.

 

Puszcza Borecka jest miejscem, gdzie dla zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju, liczba żubrów nie powinna przekraczać liczby 85-90 sztuk. Obserwowana "klęska urodzaju" w przypadku ich hodowli powoduje, że w całym kraju populacja tego gatunku liczy już około 1600 sztuk, z czego 1300 żyje na wolności i wciąż się powiększa. Stąd wszystkie stada, również zasiedlające nadleśnictwa Borków, są większe, niż zaleca strategia i programy lokalne.

 W celu poprawienia warunków życia i rozwoju zwierząt, dokonuje się eliminacji niektórych osobników tego gatunku. Założeniem jest poprawa warunków egzystencji zwierząt, a nie, jak wskazują oponenci – polowanie dla zabawy czy zysku. Do odstrzału typuje się zwierzęta zagrażające stadu lub skazane na niepotrzebne cierpienie. Protokół kontroli wskazuje, że w Nadleśnictwie Borki dokonano eliminacji 59 żubrów w latach, których dotyczyła kontrola, w tym 13 osobników z różnych hodowli zagrodowych, które podlegają m.in. nadleśnictwom Kobiór i Niepołomice oraz Kampinowskiemu Parkowi Narodowemu.

Puszcza Borecka funkcjonuje w oparciu o Strategię ochrony życia żubra w Polsce, zatwierdzoną w 2007 roku przez resort środowiska, według której jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie mogą być dokonywane niezbędne odstrzały żubrów. Eliminacja żubrów jest przeprowadzana zgodnie z przepisami. Wszelkie czynności dokonywane są za zgodą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, kontrola nie stwierdziła również naruszeń w kwestii kwalifikowania osobników do odstrzału, pobierania próbek do badań, czy wydawaniu pozwoleń na odstrzały i ich realizowaniu.

 

Wynik kontroli podważa zarzut ekologów o czerpaniu przez Lasy Państwowe zysków z hodowli żubrów. W latach 2012-2016 przychody z odstrzału żubrów wynosiły niespełna 1,5 mln zł, natomiast koszty utrzymania zwierząt w tym samym okresie, to 2,8 mln zł. Widać zatem, że nadleśnictwo nie tylko nie zarabia na żubrach, ale wręcz dokłada do ich utrzymania. Od końca lat siedemdziesiątych żubry nie są dofinansowywane z budżetu państwa. Koszty ich utrzymania pochodzą ze środków własnych nadleśnictw, funduszu leśnego Lasów Państwowych oraz środków płynących z unijnych projektów. W perspektywie rysują się jeszcze większe wydatki, spowodowane projektem kompleksowej ochrony żubra przez Lasy Państwowe na najbliższe 4 lata. Projekt zakłada m. in. zwiększenie wolnych stad żubrów w Polsce, stworzenie banków genów oraz rozprzestrzenienie zwierząt również za granicę. Nadzór merytoryczny sprawować będzie prof. Wanda Olech-Piasecka. Zakłada się, że w projekcie wezmą udział 22 nadleśnictwa, zajmujące się hodowlą żubrów.

Powyższe dane pokazują bezzasadność poczynań organizacji ekologicznych, które wykorzystały sprawę odstrzału żubrów do zaistnienia w opinii publicznej. 

 

lasy.gov.pl/KB/fot.pixabay.com

Reporter: Ewa Zajączkowska
Zdjęcia i montaż: Marcin Hernik/ swiatrolnika.info

Hodowla i uprawy

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

W czasach, gdy zysk z upraw jest niewielki, rolnicy zastanawiają się nad tym, czy uprawa bezorkowa nie byłaby dobr...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Główny Lekarz Weterynarii informuje o kolejnych dzikach chorych na afrykański pomór świń.

GUS zbadał opinie rolników na temat sytuacji ogólnej ich gospodarstw i opłacalności produkcji rolnic...