Logo Świat Rolnika

Strefa Rolnika

Stop pożarom traw. Pożary często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania. Ogień staje się wówczas realnym zagrożeniem dla mieszkańców pobliskich miejscowości. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie i zwierzęta.

Utworzenie nowego stada żubrów w Puszczy Augustowskiej – to jeden z elementów rozpoczętego w marcu, nowego "Kompleksowego programu ochrony żubra przez Lasy Państwowe". Żubry mają się pojawić w tej puszczy jeszcze w tym roku.

Europejskim Drzewem Roku 2017 został polski Dąb Józef. Dąb Józef ma 650 lat, 30 m wysokości i aż 675 cm obwodu. Posiada niezwykłą historię, która jest ściśle związana z miejscem, w którym rośnie. 

To właśnie dziś, o godzinie 11.29 rozpoczęła się w Polsce astronomiczna wiosna. Data i godzina rozpoczęcia tej radosnej pory roku nie jest przypadkowa - wynika z uwarunkowań astronomicznych naszej planety.

W Racławicach, u podnóża Kopca Tadeusza Kościuszki, tuż przy pomniku Bartosza Głowackiego już od ponad 20 lat organizowany jest Turniej o tytuł Chłopa Roku oraz zlot Wojciechów i Bartoszów.