Logo Świat Rolnika

Strefa Rolnika

"Piknik bez granic" to wydarzenie promujące markę turystyczną "Kanał Augustowski" w jej transgranicznym kontekście: uruchomienie sezonowego, bezwizowego (dot. części obwodu grodzieńskiego) polsko-białoruskiego przejścia granicznego "Rudawka-Lesnaja” oraz rozszerzenie statusu przejścia z wodnego na wodne i pieszo-rowerowe. 

O maju mówi się, że to najpiękniejszy miesiąc w roku. Przyroda nabiera wówczas wyraźnych barw. Kwitną drzewa i krzewy owocowe. Na łąkach pojawiają się coraz to nowe kolory polnych kwiatów. Jest to także miesiąc w pełni poświęcony na oddawanie czci Matce Bożej.

Do 2 czerwca można zgłaszać kandydatów do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa. O przyznawane od 2012 r. przez samorząd województwa wyróżnienie, mogą starać się miłośnicy, badacze i twórcy dziedzictwa kulturowego Małopolski.

W miniony weekend wyłoniono laureata plebiscytu na "Wójta 2016 roku". Z pośród finałowej dziesiątki tytuł najlepszego zdobył pan Dariusz Woźniak, wójt gminy Rusiec w województwie łódzkim.

Wojciech, Jerzy i Marek – ci trzej kwietniowi święci od lat uważani są za ważnych wspomożycieli rolników. Wprawdzie są patronami rozlicznych zawodów, rzemiosł, miast i państw, ale jednocześnie w wierzeniach ludowych postrzegani są jako "pomocnicy" rolników w czasie wiosennych prac.

Najstarsze ślady obecności kur domowych w Polsce pochodzą z Biskupina, sprzed ponad 2,5 tys. lat. Już w średniowieczu hodowla tych zwierząt była powszechna. Dziś liczba kurzych ras jest zbliżona do liczby ras psich. Jajka natomiast to stały element naszej diety.

Wszyscy zainteresowani mogą na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oglądać na żywo bociany czarne, gniazdujące na terenie województwa łódzkiego.

Zawilce zawsze kwitną w okolicy Wielkanocy. Gdybyśmy się wybrali teraz na wycieczkę do lasu, a zwłaszcza starego lasu, wydawałoby się nam, że jest on obsypany białym puchem, a może śniegiem, tak jest ich dużo.