Logo Świat Rolnika


Strefa Rolnika

sggw
30 wrzesień 2017

Pięć i pół tysiąca nowych studentów na SGGW. Inauguracja roku akademickiego

Cieszymy się, że wspólnie z nami postanowiliście spędzić najbliższe lata, by pod okiem kadry akademickiej SGGW zgłębiać tajniki wiedzy. Wykorzystajcie ten czas najlepiej, jak umiecie! – powiedział do nowo przyjętych studentów rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

W uroczystości  inauguracji roku akademickiego SGGW  uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, który życzył dobrego  roku akademickiego zarówno studentom, jak i wykładowcom.

W tym roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zaproponowała kandydatom ponad 5 700 miejsc, na które chętnych było ponad 14 tysięcy osób.

Na 37. kierunkach I stopnia i jednolitych magisterskich kandydaci mieli do dyspozycji ponad 3,5 tysiąca miejsc. Na te studia zarejestrowało się blisko 11 tysięcy kandydatów, czyli średnio ponad 3 os. na miejsce.

Najbardziej popularnymi kierunkami w tym roku były między innymi: finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja, dietetyka, logistyka, informatyka, weterynaria, zarządzanie, biotechnologia i ekonomia.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r.

W swoim przemówieniu profesor Bielawski wskazywał na znaczenie współpracy międzynarodowej w rozwoju SGGW:

Wspólne projekty dydaktyczne oraz badania naukowe łączą SGGW z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Nasza uczelnia jest członkiem licznych międzynarodowych sieci oraz stowarzyszeń o ugruntowanej pozycji, takich jak: EUA (European University Association), ICA (Association for European Life Science Universities) czy VUA (Visegrad University Association). Te międzynarodowe organizacje działają na rzecz integracji i umiędzynarodowienia szkolnictwa, mobilności studentów i pracowników. Od 2017 roku przewodniczymy Eurolidze  – związkowi najlepszych uczelni o profilu przyrodniczym w Europie.

 

sggw.pl/MD/fot. MRiRW

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

Lipiec to pierwszy letni miesiąc. Jest to czas, gdy rolnicy powoli przygotowują się do żniw. Z kolei ogrodnicy ci...