Logo Świat Rolnika


Strefa Rolnika

sggw
30 wrzesień 2017

Pięć i pół tysiąca nowych studentów na SGGW. Inauguracja roku akademickiego

Cieszymy się, że wspólnie z nami postanowiliście spędzić najbliższe lata, by pod okiem kadry akademickiej SGGW zgłębiać tajniki wiedzy. Wykorzystajcie ten czas najlepiej, jak umiecie! – powiedział do nowo przyjętych studentów rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

W uroczystości  inauguracji roku akademickiego SGGW  uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, który życzył dobrego  roku akademickiego zarówno studentom, jak i wykładowcom.

W tym roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zaproponowała kandydatom ponad 5 700 miejsc, na które chętnych było ponad 14 tysięcy osób.

Na 37. kierunkach I stopnia i jednolitych magisterskich kandydaci mieli do dyspozycji ponad 3,5 tysiąca miejsc. Na te studia zarejestrowało się blisko 11 tysięcy kandydatów, czyli średnio ponad 3 os. na miejsce.

Najbardziej popularnymi kierunkami w tym roku były między innymi: finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja, dietetyka, logistyka, informatyka, weterynaria, zarządzanie, biotechnologia i ekonomia.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r.

W swoim przemówieniu profesor Bielawski wskazywał na znaczenie współpracy międzynarodowej w rozwoju SGGW:

Wspólne projekty dydaktyczne oraz badania naukowe łączą SGGW z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Nasza uczelnia jest członkiem licznych międzynarodowych sieci oraz stowarzyszeń o ugruntowanej pozycji, takich jak: EUA (European University Association), ICA (Association for European Life Science Universities) czy VUA (Visegrad University Association). Te międzynarodowe organizacje działają na rzecz integracji i umiędzynarodowienia szkolnictwa, mobilności studentów i pracowników. Od 2017 roku przewodniczymy Eurolidze  – związkowi najlepszych uczelni o profilu przyrodniczym w Europie.

 

sggw.pl/MD/fot. MRiRW

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...