Logo Świat Rolnika


Strefa Rolnika

dziecko
27 wrzesień 2017

Mniej biedy w Polsce. Zwłaszcza wśród rodzin wielodzietnych

GUS: poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce. Wskazują na to przede wszystkim dane dotyczące spadku zasięgu ubóstwa skrajnego – z 6,5% osób w 2015 r. do 4,9% osób w roku 2016.

 

Porównanie wyników badań z 2016 roku, to jest Europejskiego badania dochodów i warunków życia – EU-SILC jak i Badania budżetów gospodarstw domowych, z analogicznymi wynikami tych badań za rok 2015, wskazuje na ogólną poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce, w tym stopniowe ograniczanie zasięgu ubóstwa.

Niestety poprawa sytuacji, w tym ograniczenie zjawiska ubóstwa, nie dotyczyła wszystkich grup gospodarstw domowych. W największym stopniu pozytywne zmiany nastąpiły wśród rodzin wielodzietnych. W 2016 r. w porównaniu z 2015 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród gospodarstw domowych z co najmniej 3 dzieci poniżej 18 roku życia zmniejszył się o prawie 7 p. proc. – z ok. 17% do niecałych 10%.

Z badania EU-SILC wynika, iż w 2016 r. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce dotkniętych było ok. 22% mieszkańców Polski. Rok 2016 był kolejnym, w którym odnotowano spadek wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W porównaniu z 2015 r. wartość tego wskaźnika zmalała o 1,5 p. proc. (z 23,4% do 21,9%).

 

Zasięg ubóstwa lub wykluczenia społecznego był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstw domowych. Najwyższe odsetki osób doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego odnotowywano wśród osób żyjących w rodzinach niepełnych, składających się z samotnej osoby dorosłej z dziećmi na utrzymaniu (ok. 47%), w rodzinach wielodzietnych, złożonych z dwóch osób dorosłych z przynajmniej trojgiem dzieci na utrzymaniu (ok. 35%) a także w gospodarstwach jednoosobowych (ok. 32%).

Wartości wskaźnika w tych grupach były znacznie wyższe niż w innych analizowanych typach gospodarstw domowych. Przykładowo, wśród rodzin składających się z dwóch osób dorosłych z jednym dzieckiem na utrzymaniu omawiany miernik osiągnął wartość ok. 16%, natomiast wśród gospodarstw domowych złożonych z dwóch osób dorosłych bez dzieci na utrzymaniu oraz z dwójką dzieci – po ponad 18%.

 

stat.gov.pl/MD/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

Lipiec to pierwszy letni miesiąc. Jest to czas, gdy rolnicy powoli przygotowują się do żniw. Z kolei ogrodnicy ci...