Logo Świat Rolnika


Strefa Rolnika

urbanizacja
05 maj 2017

Czy wieś się urbanizuje, a miasta wyludniają?

Urbanizacja to nie tylko odsetek ludności mieszkającej w miastach (w ich granicach administracyjnych), wykracza ona daleko poza granice miast.

 

– Jest to proces globalny, obejmujący cały świat. Związany jest z postępem rewolucji naukowo-technicznej, koncentracją sił wytwórczych i form stosunków społecznych, z rozprzestrzenianiem się miejskiego stylu życia, zmianą stosunków i więzi społecznych, przemianą społeczeństw wiejskich w zróżnicowane społeczeństwa o charakterze pozarolniczym, z modernizacją całej sieci osadniczej. Inaczej mówiąc urbanizacja oznacza modernizację i przenoszenie miejskiego stylu życia na wieś 

 

– wyjaśnia  geograf prof. Daniela Szymańska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

W Polsce obecnie maleje liczba mieszkańców miast. Mieszka w nich niespełna 61 proc. ludności, a w pewnym momencie było to już 68 procent. W  naszym kraju mamy 38 miast liczących ponad sto tysięcy mieszkańców, a kiedyś było ich 41. Ponadto z danych statystycznych wynika, że osoby przeprowadzające się na wieś lub do miasteczek wybierają miejscowości zlokalizowane blisko centrów większych miast.

 

– Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że miasta powinny być budowane na wsi, gdyż powietrze jest zdrowsze. Obecnie kraje starają się wdrażać w życie idee miejscowości ekologicznych i zrównoważonych, co odzwierciedlone jest w koncepcji miasta inteligentnego (smart city). Wszystko po to, by życie tam było zdrowsze i lepsze

 

– zauważa prof. Daniela Szymańska. 

 

Jeżeli na wsi są media, sklepy, kawiarenki czy restauracje, to oznacza, że wieś się urbanizuje.

 

– Trendem ogólnoświatowym jest cały czas napływ ludności do miast. W większości krajów świata ludzie cały czas podążają do ośrodków miejskich. W państwach bogatszych, które przeszły już transformację, mają rozwinięte usługi wyższego rzędu – wiele osób przemieszcza się na ich obrzeża, w strefę podmiejską. Te procesy nazywamy suburbanizacją 

 

– wyjaśniła geograf z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego UMK.

 

– Wszystkie przestrzenie, tak wiejskie, jak i miejskie, w krajach wysokorozwiniętych się urbanizują. Gdybyśmy zliczyli całą ludność zurbanizowaną tych krajów, to wyszłoby nam, blisko 90 proc. ludności 

 

– podkreśla prof. Szymańska.

 

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl

naukawpolsce.pap.pl/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

To nie jest łatwa wiosna dla kukurydzy. Wilgoć opóźnia siewy, gdyż w wielu regionach trudno wjechać w pol...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...