Logo Świat Rolnika


Strefa Rolnika

urbanizacja
05 maj 2017

Czy wieś się urbanizuje, a miasta wyludniają?

Urbanizacja to nie tylko odsetek ludności mieszkającej w miastach (w ich granicach administracyjnych), wykracza ona daleko poza granice miast.

 

– Jest to proces globalny, obejmujący cały świat. Związany jest z postępem rewolucji naukowo-technicznej, koncentracją sił wytwórczych i form stosunków społecznych, z rozprzestrzenianiem się miejskiego stylu życia, zmianą stosunków i więzi społecznych, przemianą społeczeństw wiejskich w zróżnicowane społeczeństwa o charakterze pozarolniczym, z modernizacją całej sieci osadniczej. Inaczej mówiąc urbanizacja oznacza modernizację i przenoszenie miejskiego stylu życia na wieś 

 

– wyjaśnia  geograf prof. Daniela Szymańska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

W Polsce obecnie maleje liczba mieszkańców miast. Mieszka w nich niespełna 61 proc. ludności, a w pewnym momencie było to już 68 procent. W  naszym kraju mamy 38 miast liczących ponad sto tysięcy mieszkańców, a kiedyś było ich 41. Ponadto z danych statystycznych wynika, że osoby przeprowadzające się na wieś lub do miasteczek wybierają miejscowości zlokalizowane blisko centrów większych miast.

 

– Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że miasta powinny być budowane na wsi, gdyż powietrze jest zdrowsze. Obecnie kraje starają się wdrażać w życie idee miejscowości ekologicznych i zrównoważonych, co odzwierciedlone jest w koncepcji miasta inteligentnego (smart city). Wszystko po to, by życie tam było zdrowsze i lepsze

 

– zauważa prof. Daniela Szymańska. 

 

Jeżeli na wsi są media, sklepy, kawiarenki czy restauracje, to oznacza, że wieś się urbanizuje.

 

– Trendem ogólnoświatowym jest cały czas napływ ludności do miast. W większości krajów świata ludzie cały czas podążają do ośrodków miejskich. W państwach bogatszych, które przeszły już transformację, mają rozwinięte usługi wyższego rzędu – wiele osób przemieszcza się na ich obrzeża, w strefę podmiejską. Te procesy nazywamy suburbanizacją 

 

– wyjaśniła geograf z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego UMK.

 

– Wszystkie przestrzenie, tak wiejskie, jak i miejskie, w krajach wysokorozwiniętych się urbanizują. Gdybyśmy zliczyli całą ludność zurbanizowaną tych krajów, to wyszłoby nam, blisko 90 proc. ludności 

 

– podkreśla prof. Szymańska.

 

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl

naukawpolsce.pap.pl/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...