Logo Świat Rolnika


Prawo

Nowe prawo pomoże chronić uprawy?

W Paryżu trwa doroczna Sesja Rady Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO). W obradach udział biorą delegaci z 36 krajów regionu EPPO. Polskę reprezentuje Teresa Stachowicz Dyrektor Generalny GIORiN i Mirosława Konicka Dyrektor Centralnego Laboratorium GIORiN.


Omawiane są dotychczasowe rezultaty prac wielu gremiów roboczych Organizacji oraz priorytety działań w najbliższych latach. Rada przyjmuje kolejne standardy określające metody inspekcji i badań laboratoryjnych pod kątem organizmów szkodliwych, ważnych dla upraw w naszym regionie, a także skutecznych metod ich zwalczania. Jest również omawiany program przygotowań do obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r.


Ważnym punktem obrad Rady był wybór nowego Dyrektora Generalnego EPPO. Spośród trzech kandydatów, większością głosów Rada dokonała wyboru na to stanowisko Pana Niko Horn – przedstawiciela Holandii, który swoje stanowisko obejmie z początkiem 2019 r.


Bezpośrednio po zakończeniu Sesji Rady, na seminarium organizowanym w ramach sieci EUPHRESCO, delegaci będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami i korzyściami zastosowania teledetekcji w ochronie roślin. Wczesne wykrycie porażenia upraw rolniczych czy lasów jest bowiem kluczem do podjęcia skutecznych działań zwalczania chorób i szkodników roślin.

źródło: piorin.gov.pl

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

W związku z burzą, która w nocy z 23 na 24 września przeszła w okolicach Siedlec, zniszczonych zostało wi...

Marszałek Terlecki opowiedział się za zakazem, mimo tego, że wcześniej z ust kilku prominentnych politykó...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Podejmujemy działania, które sprawią, że ta dramatycznie niska cena wynosząca 10, 12, 15 groszy za kilogra...

Powierzchnia upraw, które ucierpiały w Polsce z powodu suszy to 2583 tysiące hektarów (to stan na 16 ...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.