Prawo

Związkowcy chcą, aby dziki odstrzeliwali profesjonalni myśliwi: "Bezradność ekipy rządzącej jest zadziwiająca"

Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej chce taki zmian w prawie, aby dziki mogły być odstrzeliwane przez myśliwych profesjonalnych, a nie tylko hobbystów.

"Od administracji rządowej słychać narzekania, że myśliwi nie są zainteresowani zdecydowanym odstrzałem dzików w celu ograniczenia występowania wirusa ASF w środowisku. W wypowiedziach pojawia się argumentacja, że zgodnie z obowiązującym prawem tylko myśliwi realizujący swoje hobby, jakim jest myślistwo, mogą dokonać redukcji populacji dzików"

– pisze na swojej stronie Związek. Chce on takich zmian w prawie, aby "pozwalały one wynajętym i opłacanym przez Państwo myśliwym na dokonanie odstrzału w wyznaczonych rejonach". Zdaniem KZP-PTCh od myśliwych profesjonalnych, przeszkolonych w zakresie bioasekuracji, można oczekiwać tego, czego nie można wymagać od hobbystów. 

Kolejne pomysły zmian w przepisach dotyczą przechowywania odstrzelonych tusz z dzika. Zdaniem Związku natychmiast po zakończonym polowaniu i pobraniu badań w kierunku ASF powinny one zostać poddane utylizacji, a nie trzymane w chłodniach.

"Patroszenie tusz i przechowywanie tygodniami w chłodniach jest kłopotliwą procedurą, która naraża na niepotrzebne ryzyko rozprzestrzeniania wirusa"

– ocenia Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

"Walka z ASF pochłania coraz większe pieniądze publiczne, a sytuacja z tygodnia na tydzień się pogarsza. Jak długo będziemy jeszcze słuchać, że redukcja populacji dzików w Polsce jest niemożliwa? Bezradność ekipy rządzącej w przypadku redukcji populacji dzików jest zadziwiająca"

– podsumowuje KZP-PTCh.

M.O./KZP-PTCh/Fot. CloudTail The Snow Leopard/CC-BY-NC-ND 2.0/flickr.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.