Logo Świat Rolnika


Prawo

drzewo-wies
19 maj 2017

Heroiczna postawa mieszkańców wsi

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo polska wieś zapisała się na kartach polskiej historii. Podczas II wojny światowej mieszkańcy terenów wiejskich wykazywali się patriotyczną postawą: udzielali pomocy potrzebującym, zwłaszcza Ukraińcom, walczyli w oddziałach partyzanckich, żywili mieszkańców miast i żołnierzy ruchu oporu. Te fakty historyczne związane z polską wsią zostały zauważone przez połów, którzy złożyli do Sejmu adekwatny projekt ustawy. Jego celem jest ustanowienie 12 lipca, jako Dnia Walki i Męczeństwa Polskiej Wsi.

W uzasadnieniu do projektu posłowie zaakcentowali, że w okresie II wojny światowej polska wieś odegrała bardzo trudną i ważną rolę. 


– We wrześniu 1939 r. jej mieszkańcy udzielali pomocy wojennym uchodźcom i żołnierzom Wojska Polskiego. Wieś była oparciem dla pierwszego partyzanckiego ugrupowania Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala. W odwecie za pomoc udzieloną hubalczykom oddziały niemieckie dopuściły się licznych zbrodni na ludności cywilnej"

 

– czytamy.

Oprócz tego autorzy projektu podkreślają, że różnymi formami represji dotkniętych zostało 31 miejscowości w przedwojennych powiatach koneckim, kieleckim i opoczyńskim. Ponadto wskazują, jak duże ofiary ponoszono w tamtych czasach, przytaczają liczbę zamordowanych wówczas ludzi. Oprócz tego przypominają o niszczeniu dobytku chłopów poprzez dokonywanie podpaleń ich zagród. 

Ponadto wskazują na jeszcze jeden drastyczny fakt z polskiej historii, kiedy wysiedlano ludność polską z ziem włączonych do II Rzeszy. Znaczną część wysiedleńców stanowili przedstawiciele wsi. Ponadto przypomniano, że w Generalnym Gubernatorstwie rolników obciążono kontyngentami obejmującymi niemal wszystkie produkty rolne. Chłopi musieli sprzedawać swoje produkty po urzędowych, a tym samym mocno zaniżonych cenach. Natomiast karą za niewywiązywanie się z nałożonych kontyngentów była najczęściej kara śmierci.
Argumentując potrzebę przyjęcia projektu, jego autorzy kolejny raz podkreślają, że mieszkańcy opolskiej wsi pomimo zagrożeń uczestniczyli w ugrupowaniach konspiracyjnych. Ponadto dostarczano produktów żywnościowych w ciężkich czasach do miasta i  dla innych potrzebujących. Wieś była miejscem schronienia dla wysiedleńców, czy Żydów, za co często jej mieszkańcy ponosili wysokie kary, a nawet i śmierć.
Ponadto przypomniano jak krwawo w historii polskiej wsi zapisał się 1943 rok na Kresach Wschodnich. To w lipcu w ramach Rzezi Wołyńskiej nacjonaliści ukraińscy z UON i UPA w bestialski sposób wymordowali kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców polskich wsi. Według posłów Dzień Walki i Męczeństwa Polskiej Wsi powinien być ustanowiony po to, by ocalić od zapomnienia oraz upamiętnić zasługi polskiej wsi w walce z okupantami, jej postawę patriotyczną, a nade wszystko poniesione cierpienia w czasie II wojny światowej.
.

Kalina Brzozowska/foto: pixaby.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

To nie jest łatwa wiosna dla kukurydzy. Wilgoć opóźnia siewy, gdyż w wielu regionach trudno wjechać w pol...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...