Logo Świat Rolnika

Co zakładają nowe przepisy. Jakie prawa i obowiązki nakładają na przedsiębiorców?

Z trzynastoletnim opóźnieniem Polska wreszcie ureguluje sprawę zgłaszania oraz rejestracji upraw GMO. 

Ustawa umożliwiająca wycinkę drzew na prywatnych posesjach wywołała burzę porównywalną niemalże do tematu możliwości przeprowadzania aborcji. Czy wrzask jest podnoszony słusznie?

Za brak zwrotu pustych opakowań po środkach ochrony roślin grozi rolnikom kara zmniejszenia dopłat. System Zbiórki Opakowań PSOR pomaga w prosty, odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska sposób wypełniać ten obowiązek.

Rząd przyjął, we wtorek 21 marca, projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjął uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.