Logo Świat Rolnika

Prezydent podpisał nowelę ustawy o Agencji Rynku Rolnego. Potrzeba nowelizacji ustawy wynika m.in. z likwidacji od 1 września tego roku ARR.

Nie jest prawdą, że opłata recyklingowa wyniesie złotówkę podkreśla ministerstwo środowiska.

Ministerstwo Zdrowia przekazało właśnie do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina rolnikom, że pracownik KRUS, który puka do waszych drzwi, nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat na miejscu!

– Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której Zarządy Okręgowe PZŁ, mimo sprzeciwów uparcie forsują kandydatury kół łowieckich nie potrafiących i nie chcących współpracować z miejscowymi rolnikami – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.