Logo Świat Rolnika

Podczas wykonywania prac polowych rolnicy zmuszeni są niejednokrotnie do korzystania z dróg publicznych. Często zdarza się, że spowodują zabrudzenia nawierzchni. Fakt, że zabrudzenia muszą być usunięte, nie podlega dyskusji. Jednak, żeby rolnik nie musiał wciąż przerywać wykonywania swoich obowiązków bieżącym usuwaniem zabrudzeń KRIR proponuje nowy znak, który będzie wskazywał, że na drodze występuje zabrudzenie czasowe, które zostanie usunięte, jednak po zakończeniu pracy wykonywanej danego dnia przez rolnika.

Ministerstwo Rolnictwa przypomina, że rolnicy mają już tylko tydzień na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach PROW 2014-2010. Również 31 maja mija termin składania wniosków o dopłaty z PROW 2007-2013, czyli rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych i rolnośrodowiskowych. Szef Resortu Rolnictwa upomina rolników o jak najszybsze złożenie dokumentów.

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego jest za wprowadzeniem programu redukcji wielkości produkcji mleka, jako stałego elementu. Był to jednorazowy zabieg, który spowodował ograniczenie spadku cen mleka w krajach UE, jak Anglia, Irlandia, Niemcy i Francja. Mówi się, że jest to pozytywna informacja dla sektora mleczarskiego, ponieważ może wprowadzić stabilność w branży.

Wśród rozlicznych programów wsparcia z ARiMR oraz innych powiązanych instytucji rolnicy mają również możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach pomocy de minimis. O co chodzi?

Sławomir Izdebski złożył do Zbigniewa Ziobry wniosek o wznowienie śledztwa ws. śmierci byłego lidera Samoobrony Andrzeja Leppera -  dla swiatrolnika.info potwierdziła Wioletta Olszewska z Wydziału Komunikacji i Kontroli, informując jednocześnie, że wniosek ten zostanie zgodnie z właściwością przekazany do Prokuratury Krajowej.