Logo Świat Rolnika

Nie wszystkie przedmioty będące własnością rolnika – dłużnika podlegają egzekucji komorniczej. Co jest wyłączone spod egzekucji? Dlaczego KRIR i KRK proszą o doprecyzowanie pojęć?

Głowno zostało bez burmistrza. Nie można bowiem być jednocześnie burmistzem i strażakiem. Nawet gdy jest się w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zdaniem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych (reprezentującej firmy zakresu mechanizacji rolnictwa) zakaz handlu w niedzielę może mieć znaczny wpływ na organizacje pracy rolników. Szczególnie, jak zaznacza PIGMiUR, w trudnych sezonach, kiedy liczy się każda godzina i wykonywanie prac polowych konieczne jest również w święta.

Dobre traktowanie zwierząt ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy osób obsługujących te zwierzęta – apeluje minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Rolnik miałby wpisywać do rejestru wszystkie czynności łącznie z mechanicznym usuwaniem chwastów. Tak nie może być – Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraziła swoją opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”.