Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do szkół rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok szkolny 2017/18.

Wysoce niebezpieczny dla polskiego interesu gospodarczego zwiększający się napływ ukraińskich produktów rolno-spożywczych ma swoje przyczyny w konsekwentnej antyukraińskiej polityce Kremla.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt statutu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dokument jest elementem rozporządzenia ministra, do którego wydania uprawnia go ustawa z dnia 10 lutego tego roku powołująca do życia KOWR.