Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Dziś odbyły się rozmowy na temat rozwoju polsko-indyjskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Prowadzili je podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki i minister stanu Ministerstwa Przetwórstwa Spożywczego Republiki Indii Sadhvi Niranjan Jyoti.

Copa i Cogeca 12 lipca wysłały pismo do posłów do Parlamentu Europejskiego apelując w nim o podjęcie działań przeciwko nakładaniu patentów na rośliny uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym, twierdząc, że aktualne wspólnotowe prawo ochrony odmian roślin (CPVR) się sprawdza.

Copa i Cogeca zadowolone są z wyników konsultacji społecznych w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej, które ukazały zdecydowane wsparcie dla silnej, prostszej, odpowiednio finansowanej WPR. Wyniki te zostały przedstawione 7 lipca na konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską.

Copa i Cogeca zadowolone są z osiągnięcia porozumienia w sprawie umowy handlowej między Unią Europejską  i Japonią. Otwarcie japońskiego rynku jest bardzo korzystne dla unijnych producentów mięsa, wina i wyrobów mleczarskich.

Po weekendowej wizycie komisarzy UE w Tokio jesteśmy bardzo blisko ostatecznego ustalenie kształtu kompleksowej umowy handlowej między Unią a Japonią. Rozmowy przyspieszyły po amerykańskich decyzjach o wycofaniu się z umowy transpacyficznej i TTIP. Wszystko wskazuje na to, że na porozumieniu mogą zyskać zarówno Japończycy, jak i państwa Europy środkowo-wschodniej.