Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

31 stycznia Rząd RP podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), która w swych założeniach ma wyznaczać średniookresowe kierunki rozwoju Polski.

Od 1 lipca 2017 roku zacznie funkcjonować nowy podmiot - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który zastąpi Agencje Rynku Rolnego oraz Nieruchomości Rolnych. KOWR przejmie wszystkie pozafinansowe funkcje Agencji Rynku Rolnego, tę część obowiązków przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po co taka zmiana?

16 stycznia pod przewodnictwem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Polska miała być istotnym punktem tranzytowym w handlu między Europą Zachodnią a Chinami. Centrum przeładunkowe znajdowałoby się w Łodzi. Agencja Mienia Wojskowego zablokowała jednak sprzedaż terenu, na którym miał on powstać.