Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Kardynalnym błędem jest radość z rozmytego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie uzależnienia wypłat z unijnego budżetu od stanu praworządności w takich państwach jak Węgry i Polska. Komisja przedstawiła właśnie zarys prac nad nowymi wieloletnimi ramami finansowymi. Nie ma tam twardego stanowiska wobec Polski, ale praktyka pokazuje, że poważne i surowe przepisy powstają na bazie ogólnych sformułowań.

Postrzegam to jako działanie zupełnie nieprzemyślane, powodowane brakiem elementarnej wiedzy i pogardą dla mniejszości religijnych – mówi Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej o zakazie uboju religijnego dla swiatrolnika.info. Twierdzi też, że nie istnieją jednoznaczne dowody na to, że ubijane rytualnie zwierzę cierpi bardziej.

Dochody rolników już wynoszą jedynie 40% średnich zarobków w UE, a w ciągu ostatnich czterech lat spadły o 20%. Rolnicy nadal wychodzą z ostatniego kryzysu rolnego, a sytuacja na rynkach wciąż jest delikatna – apeluje Pekka Pesonen.

Spółdzielnie rolnicze i wiejskie pełnią kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich w wielu krajach Zachodniej Europy. Natomiast w naszym kraju przeżywają regres. Obecnie działa ich tylko 2906 . W okresie od czerwca 1989 roku do maja 2017 roku liczba spółdzielni rolnych zmniejszyła się o 4159.

Samorząd rolniczy zaniepokojony ogromnym napływem zbóż od naszych wschodnich sąsiadów, które są dużą konkurencją dla polskiej produkcji wnioskuje do ministra rolnictwa o wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych mających na celu większą kontrolę napływających w ramach kontyngentu produktów rolnych z Ukrainy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,255 mld zł, czyli 97,58 proc. szacowanej puli środków na płatności bezpośrednie za 2016.

Z wykonania budżetu na rolnictwo zaplanowanego na ubiegły rok są zadowoleni: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższa Izba Kontroli, a także posłowie z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.