Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzej Duda podpisał 20 marca  ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawę umożliwiająca wprowadzenie zmian z tym związanych. Obie ustawy stanowią pakiet legislacyjny zmierzający do optymalizacji funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra rolnictwa. Przedłożona ustawa znosi Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych oraz tworzy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Nie ma mowy o odblokowaniu sprzedaży państwowej ziemi – powiedział dziś wiceminister rolnictwa Zbigniewa Babalski. Oprócz tego dodał, że dzierżawa ziemi z zasobów Skarbu Państwa powinna być trwałą formą gospodarowania gruntami.

Drób z województwa zachodniopomorskiego został dopuszczony do obrotu na terenie Białorusi. Polscy dostawcy drobiu z tego województwa mogą handlować ze stroną białoruską.

Wiceminister rolnictwa Ewa Lech w ubiegłym tygodniu odwiedziła Indie. Głównym celem tej wizyty było przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami kierownictwa ministerstwa rolnictwa Republiki Indii na temat eksportu polskich produktów rolno-spożywczych.

Premier Beata Szydło poinformowała, że obecni na spotkaniu szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej zgodnie przyznali, że należy podjąć odpowiednie działania w kontekście jakości żywności sprzedawanej na terenie UE i nierównego traktowania poszczególnych rynków.