Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Komisja Europejska 8 sierpnia 2017 roku wprowadziła przywozowe należności celne dla żyta, kukurydzy i ziarna sorgo (importowanych poza kontyngentami) w wysokości 5,16 EUR/tonę, zmieniając tym samym utrzymywane od jesieni 2014 r. zerowe stawki celne w przywozie do UE wyżej wymienionych zbóż.

Komisja Europejska powzięła działania, które mają w efekcie doprowadzić do wyrównania pozycji rolników w ramach łańcucha spożywczego. Na bazie płodów rolnych budowane są struktury dostaw żywności wewnątrz kraju a także w ramach UE, natomiast często pozycja rolnika nie jest odpowiednio doceniania. 

Komisja Europejska zainicjowała pod koniec lipca działalność Centrum Wiedzy Bioekonomicznej w Brukseli. Centrum ma być naukowym hubem dla szeroko rozumianego rolnictwa i obszarów wiejskich państw członkowskich UE. Przedsiębiorcy rolni będą mogli korzystać z jego badawczego charakteru, a także dzielić się swoim doświadczeniem z innymi obywatelami Unii.

W MRiRW omówiono aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania ASF w kraju i państwach ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, Białorusi i w Czechach. 

– Jesteśmy obecnie w szczytowym momencie żniw, a brak prądu w gospodarstwach uniemożliwia sprawne ich zakończenie, nie działają bowiem podstawowe sprzęty rolnicze – mówi Zenon Bistram.

Lokalizacje KOWR zostaną rozmieszczone na terenie Polski tak, aby znajdowały się bliżej rolnika. Dodatkowe siedziby ułatwią dostęp do instytucji i zapewnią sprawniejszą obsługę.

Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat o zniesieniu przez Katar zakazu importu z Polski mięsa wołowego i produktów z niego pochodzących a także mięsa drobiowego i pochodnych.