Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

PSL złożyło poprawkę umożliwiającą zakup ziemi do 0,5 ha bez konieczności posiadania wykształcenia rolniczego. To korzystna zmiana dla osób, które chcą osiedlić się na wsi.

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą trudną do zwalczenia. W Polsce udaje się utrzymać ją w niewielkiej strefie przy granicy z Białorusią.

Oświadczenie Głównego Lekarza Weterynarii w związku z opublikowaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli „DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”.

Minister Krzysztof Jurgiel podczas Rady Ministrów Rolnictwa UE, która odbędzie się 18 lipca br. w Brukseli, będzie domagał się uzyskania środków z budżetu UE dla wsparcia sektora mleka Polsce.

Wchodzi w życie ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. Dotyczy określenia zasad finansowania inwestycji polegającej na dokończeniu budowy powstającego na rzece Skawie zaporowego zbiornika retencyjnego. 

Na Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczony został projekt ustawy o spółdzielniach rolników wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi poinformowało na temat aktualnych zasad udzielania pomocy w formie de minimis.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.