Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Polska miała być istotnym punktem tranzytowym w handlu między Europą Zachodnią a Chinami. Centrum przeładunkowe znajdowałoby się w Łodzi. Agencja Mienia Wojskowego zablokowała jednak sprzedaż terenu, na którym miał on powstać.

9 stycznia odbyło się IV posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej, 10 stycznia posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. 11 i 12 stycznia obradować będzie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22 września Minister Środowiska przedłożył Radzie Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Właśnie trwają parlamentarne prace nad nowelizacją. Organizacji ekologicznych domagają się przerwania tychże prac.

W minionym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło wiele ważnych decyzji oraz zmian ustawowych, aby polepszyć warunki produkcji rolnej, a także zabezpieczyć narodowy interes w kwestiach związanych z gospodarką ziemią.