Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Produkcja na dużej powierzchni gospodarstwa jest bardziej opłacalna, ale czy w związku z tym nie wiążą się z nią żadne trudności? Małe gospodarstwa ekologiczne zapewnią najlepszej jakości produkty, ale nie będzie ich dużo - czy takie gospodarowanie zatem się opłaca? W związku z tym ile trzeba mieć hektarów, żeby prowadzenie gospodarstwa rolniczego w Polsce się opłacało? Na pytania obserwatora finansowego.pl odpowiadał Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

Unia Europejska oraz Chiny porozumiały się w sprawie opublikowania listy geograficznych oznaczeń, które będą podlegały prawnej ochronie. Obie strony wskazały po sto oznaczeń. Ma to być częścią szerszego układu handlowego między Wspólnotą a Państwem Środka, którego ostateczną formę możemy poznać jeszcze w tym roku.

O gospodarczej roli polskiego rolnictwa w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam i Radio Maryja rozmawiali: prezes IGR Szczepan Wójcik, ekonomista dr Marian Szołucha oraz wiceprezes ARR Jarosław Ołowski.

Rolnicy z łódzkiego obawiają się, że zaobserwowany w ostatnim czasie duży napływ do naszego kraju  tanich ziemniaków z Rumunii może spowodować, że rodzinni producenci będą mieć problem ze sprzedażą swoich plonów. Dlatego za pośrednictwem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wnioskują do ministra rolnictwa o podjęcie interwencji w tej sprawie.