Polityka rolna

Prawdziwie nowoczesna polityka w zakresie żywności, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich musi zapewnić wyraźniejsze i bardziej skuteczne wyniki, a nasze propozycje obejmują ważne i specyficzne wymogi UE, które zwiększą poziom ambicji środowiskowych i klimatycznych – powiedział Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa.

Drób jest jedynym mięsem, które odnotuje znaczny wzrost produkcji i konsumpcji w UE, podczas gdy popyt na tradycyjne produkty mleczne, takie jak sery, powinien nadal rosnąć. To tylko niektóre z prognoz dotyczących rolnictwa w Unii Europejskiej na lata 2018-2030, opublikowanych 6 grudnia 2018 r. przez Komisję Europejską.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w rozpoczętej dziś w Katowicach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24)

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują nowy krok w kierunku uporządkowanego brexitu i wzywają brytyjski oraz Europejski Parlament do poparcia umowy o wystąpieniu – czytamy w komunikacie Copa-Cogeca.

Jak stworzyć mechanizm, który, w zgodzie z wolnym rynkiem, da każdemu następnemu ministrowi rolnictwa, premierowi, narzędzia do aktywnego przeciwdziałania kłopotom rynkowym jakie się pojawiają? – pytał minister uczestników dzisiejszego spotkania w sprawie utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej.

W roku stulecia odzyskania niepodległości nie można nie podkreślić roli kobiet wiejskich w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów, ale trzeba też zwrócić uwagę na ich zaangażowanie w działalność społeczną i gospodarczą – stwierdził podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki witając w ministerstwie liderki polskiej wsi.

„Inwestując w środowisko, inwestujesz w swoją przyszłość” to hasło przewodnie dwudniowej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów środowiskowych w ramach POIiŚ 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Bydgoszczy, wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.