Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Rosyjskie władze rozważają zniesienie embarga na niektóre produkty spożywcze. Jak podała "Rossijskaja Gazieta", projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowało już Ministerstwo Rolnictwa.

W związku z wystapieniem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przespisów rozporządzeń dotyczących zasad przyznawania pomocy w działaniach dotyczących młodych rolników zarówno w ramach PROW 2007-2013, jak i PROW.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wystąpił do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie kroków mających na celu sprawdzenie, czy działania właścicieli skupów wiśni nie naruszają zasad konkurencyjności.