Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Wchodzi w życie ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. Dotyczy określenia zasad finansowania inwestycji polegającej na dokończeniu budowy powstającego na rzece Skawie zaporowego zbiornika retencyjnego. 

Na Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczony został projekt ustawy o spółdzielniach rolników wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi poinformowało na temat aktualnych zasad udzielania pomocy w formie de minimis.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki spotkał się w Szczecinie z przedstawicielami kółek, związków, organizacji rolniczych oraz z rolnikami Pomorza Zachodniego.