Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

W minionym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło wiele ważnych decyzji oraz zmian ustawowych, aby polepszyć warunki produkcji rolnej, a także zabezpieczyć narodowy interes w kwestiach związanych z gospodarką ziemią.

Projekt zmian ustawy o nawozach i nawożeniu został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz skierowany do szerokich konsultacji. Nowe przepisy mają wprowadzić przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania, obrotu i wykorzystywania w rolnictwie produktów biogazowych. 

O zmianach, jakie zajdą w systemie płatności bezpośrednich, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najważniejsze z nich odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją.

21. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  odbyło się 14 grudnia. Przewodniczący posiedzeniu wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki podsumował 10 lat pracy Komitetu.

13 grudnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obradowano na temat wspierania rozwoju obszarów wiejskich, o ubezpieczeniach upraw i zwierząt, promocji produktów rolno-spożywczych, prawie łowieckim, świadczeniach opieki zdrowotnej.

W dniach 12-13 grudnia w Brukseli obradowała Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel uczestniczył w rozmowach. Ustalenia Rady są zadawalające. 

 

W piątek 9 grudnia Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do budżetu państwa 10 milionów złotych. Była to ostatnia w tym roku wpłata do państwowej kasy, która pozwoliła Agencji zrealizować plan finansowy za 2016 rok.

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada starania o poprawki do budżetu na 2017 rok w celu zabezpieczenia co najmniej 0,5 mld zł na odszkodowania dla rolników, którzy ucierpieli przez epidemię ptasiej grypy i wirusa ASF.