Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Copa i Cogeca 12 lipca wysłały pismo do posłów do Parlamentu Europejskiego apelując w nim o podjęcie działań przeciwko nakładaniu patentów na rośliny uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym, twierdząc, że aktualne wspólnotowe prawo ochrony odmian roślin (CPVR) się sprawdza.

Copa i Cogeca zadowolone są z wyników konsultacji społecznych w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej, które ukazały zdecydowane wsparcie dla silnej, prostszej, odpowiednio finansowanej WPR. Wyniki te zostały przedstawione 7 lipca na konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską.

Copa i Cogeca zadowolone są z osiągnięcia porozumienia w sprawie umowy handlowej między Unią Europejską  i Japonią. Otwarcie japońskiego rynku jest bardzo korzystne dla unijnych producentów mięsa, wina i wyrobów mleczarskich.

Po weekendowej wizycie komisarzy UE w Tokio jesteśmy bardzo blisko ostatecznego ustalenie kształtu kompleksowej umowy handlowej między Unią a Japonią. Rozmowy przyspieszyły po amerykańskich decyzjach o wycofaniu się z umowy transpacyficznej i TTIP. Wszystko wskazuje na to, że na porozumieniu mogą zyskać zarówno Japończycy, jak i państwa Europy środkowo-wschodniej.

Pod hasłem ,,Dzięki spółdzielniom nikt nie jest pozostawiony samemu sobie” europejska organizacja spółdzielcza Cogeca obchodziła  1 lipca ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.

Sekretarz Stanu Jacek Bogucki udał się z oficjalną wizytą do USA, by wziąć udział w targach Summer Fancy Food w Nowym Jorku oraz przeprowadzić rozmowy z partnerami amerykańskimi na temat możliwości intensyfikacji polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.