Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

W związku z wystapieniem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przespisów rozporządzeń dotyczących zasad przyznawania pomocy w działaniach dotyczących młodych rolników zarówno w ramach PROW 2007-2013, jak i PROW.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wystąpił do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie kroków mających na celu sprawdzenie, czy działania właścicieli skupów wiśni nie naruszają zasad konkurencyjności.

 Już od 1 sierpnia 2016 r. obowiązywać będzie weterynaryjne świadectwo zdrowia dotyczące wwozu do Królestwa Maroka mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego pochodzących z Polski.

Minister Krzysztof Jurgiel skierował dziś do Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Związku Producentów Cukru list, w którym odnosi się do prac prowadzonych obecnie przez przedstawicieli plantatorów oraz producentów cukru mających na celu stworzenie ram dwustronnej współpracy w formie porozumienia branżowego zawieranego na poziomie krajowym.

Hurraoptymizm, z którym kolejne polskie rządy wspierają ukraińskie dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej, zdaje się kompletnie przesłaniać pragmatykę gospodarczą. W listopadzie 2014 roku polski sejm głosami 427 posłów wyraził zgodę na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej między UE a Ukrainą. Polskie rolnictwo już boleśnie odczuwa zbliżenie z tym krajem. O skutkach zbliżenia Unii i Ukrainy mówi Szczepan Wójcik, prezes Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA.

Trzy nowe, polskie zakłady zostały wpisane na listę zakładów uprawnionych do eksportu wołowiny, którą prowadzi Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Inwentarza Żywego Republiki Turcji.

Główny Inspektorat Weterynarii uzyskał uprawnienia do nadawania, we współpracy z Saudyjskim Urzędem ds. Żywności i Leków, uprawnień eksportowych polskim producentom mięsa wołowego i produktów wołowych.