Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizując założenia programowe na rok 2017 dostrzega przedstawicieli wielu gałęzi rolnictwa.

To już na najbliższym posiedzeniu PE ma zostać podjęta ostateczna decyzja odnośnie wprowadzenia w życie umowy handlowej z Kanadą - CETA. 

Uprawy ziemniaka w Polsce mają bardzo duże znaczenie gospodarcze. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje więc cykliczne spotkania z przedstawicielami producentów ziemniaka. 

Polski rolnik powinien skupić się na tym, jak efektywnie uprawiać swoją ziemię, jak hodować, aby były z tego określone korzyści, a nie na tym aby ginąć w tonach papierów – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

31 stycznia Rząd RP podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), która w swych założeniach ma wyznaczać średniookresowe kierunki rozwoju Polski.