Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Rolnicy z łódzkiego obawiają się, że zaobserwowany w ostatnim czasie duży napływ do naszego kraju  tanich ziemniaków z Rumunii może spowodować, że rodzinni producenci będą mieć problem ze sprzedażą swoich plonów. Dlatego za pośrednictwem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wnioskują do ministra rolnictwa o podjęcie interwencji w tej sprawie.

Mimo jednoznacznej zmiany w podejściu amerykańskiej administracji do umowy o wolnym handlu z UE, unijni twardogłowi wciąż łudzą się, że uda im się powrócić do ery sprzed Donalda Trumpa. Zawieszenie rozmów o TTIP postrzegają oni raczej jako porażkę we wzajemnych relacjach, niż okazję do ponownego przemyślenia sensu kompleksowej liberalizacji handlu transatlantyckiego.

Komisja Europejska informuje o rekordowym okresie dla unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych. W marcu 2017 roku państwa członkowskie sprzedały towarów za prawie 12,7 mld euro. To o ponad 11 punktów procentowych więcej w porównaniu do marca 2016 roku. Największy wzrost eksportu odnotowano w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i… Rosją!

Wiele wskazuje na to, że czeka nas kolejna odsłona antypolskiej polityki Pragi. Republika Czeska przyzwyczaiła polskich producentów żywności do swojej protekcjonistycznej polityki rolno-spożywczej i panicznego strachu przed konkurencyjnymi produktami z naszego kraju. Na przestrzeni ostatniej dekady jak mantra do agendy naszych relacji wracają jaja, mięso, wyroby cukiernicze i herbata.

Zdania są podzielone. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie i marszałkowie województw uważają, że tak – i wydają na zatrudnianie asystentów i doradców dziesiątki milionów złotych. Posłowie, proponujący zmianę przepisów, wskazują, że likwidacja tych miejsc pracy mogłaby przynieść oszczędności szacowane na minimum 50 mln złotych rocznie.