Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Od 1 lipca 2017 roku zacznie funkcjonować nowy podmiot - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który zastąpi Agencje Rynku Rolnego oraz Nieruchomości Rolnych. KOWR przejmie wszystkie pozafinansowe funkcje Agencji Rynku Rolnego, tę część obowiązków przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po co taka zmiana?

16 stycznia pod przewodnictwem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Polska miała być istotnym punktem tranzytowym w handlu między Europą Zachodnią a Chinami. Centrum przeładunkowe znajdowałoby się w Łodzi. Agencja Mienia Wojskowego zablokowała jednak sprzedaż terenu, na którym miał on powstać.

9 stycznia odbyło się IV posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej, 10 stycznia posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. 11 i 12 stycznia obradować będzie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22 września Minister Środowiska przedłożył Radzie Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Właśnie trwają parlamentarne prace nad nowelizacją. Organizacji ekologicznych domagają się przerwania tychże prac.