Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

KRUS dobrze realizuje swoje zadania wobec rolników. Pełni szczególnie ważną funkcję dla tej części społeczeństwa, która zajmuje się rolnictwem – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystości nadania sztandaru Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szukanie nowych rynków zbytu dla polskiej żywności jest jednym z najważniejszych działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pomocni w tym będą radcy rolni, pracujący w strukturze dyplomacji, ale zajmujący się sprawami rolnymi – pisze minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Hydrologiczna zapaść, w której trzeci rok z rzędu znajduje się Polska, pod znakiem zapytania stawia przyszłość polskiego rolnictwa w kształcie, do jakiego przywykliśmy, czyli małych gospodarstw rodzinnych produkujących wysokiej jakości towary, jednak nie mających wystarczających aktywów, aby konkurować z rolnikami zza Odry. Kolejne dramatycznie suche sezony zmuszają nas do podjęcia wielokrotnie spychanych poza zainteresowanie rządu i samorządów prac nad planem irygacyjnym dla Polski, której polityka wodna władz komunistycznych wyrządziła niebotyczne szkody. Teraz resort rolnictwa chce czerpać wzorce od najlepszych – Państwa Izrael.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Stadnina Koni Michałów odwołało z funkcji Prezesa Zarządu Macieja Grzechnika, dziękując mu jednocześnie za dotychczasową współpracę.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.