Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są intensywne prace nad ,,Paktem dla wsi na lata 2017 – 2020’’, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 – nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju, która stanowi podstawę dla zmian w systemie zarządzania rozwojem, w tym obowiązujących dokumentów strategicznych.

W Luksemburgu unijni ministrowie omówili sytuację na rynkach rolnych. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poruszył wiele problemów, na przykład sprzedaży zapasów interwencyjnych odtłuszczonego mleka, ASF, nadprodukcji na rynku zbóż czy negocjacji handlowych z krajami Mercosur.

Głównymi barierami dla potencjalnych młodych rolników są ceny i dostępność gruntów rolnych. Na jakie jeszcze problemy narzekają młodzi ludzie na wsi?

"Gdzie jest ten silny głos Polski w Unii?"– grzmiał Mirosław Maliszewski. Jarosław Sachajko kpił: "Tu jest odgrywany teatr, zamiast zajmowania się rzeczywistymi problemami wsi". Tak dziś w Sejmie głosowany był wniosek o wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

– W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości ponad 24 mld euro. W tym roku prognozujemy wzrost do ponad 25 mld euro – powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel na targach Polagra.