Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Komisja Europejska oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) zakwestionowały sposób przebiegu wsparcia dla polskich grup producenckich owoców i warzyw w latach 2010-2011 oraz 2012-2013, w związku z czym Polska musi zapłacić 700 mln zł kar, czyli zwrócić 10 proc. przekazanych dotychczas na ten cel środków finansowych z budżetu UE.

Rosyjskie władze rozważają zniesienie embarga na niektóre produkty spożywcze. Jak podała "Rossijskaja Gazieta", projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowało już Ministerstwo Rolnictwa.