Polityka rolna

Co to jest agroterroryzm? Jakie niesie ryzyko dla gospodarki? Co zrobić, żeby ustrzec zwierzęta hodowlane i uprawy roślinne przed rozprzestrzenianiem się chorób? – to tematy omawiane podczas dwudniowej konferencji szkoleniowej.

Zasadnym jest powołanie do życia organu Rzecznika Rolnika, który w sposób efektywny skupiłby się na rozwiązywaniu problemów rolników, którzy w ostatnich czasach muszą zmagać się z naprawdę wieloma przeciwnościami – Pisze w interpelacji do resortu rolnictwa poseł Norbert Kaczmarczyk.

W Unii pod uprawę roślin wysokobiałkowych przeznacza się zaledwie 3 proc. gruntów ornych, a ponad 75 proc. zapotrzebowania na białka roślinne pokrywa się przez przywóz.

W skali całej Wspólnoty tylko w roku szkolnym 2016/2017 aż 12,2 mln dzieci 79 tys. szkół wzięło udział w programach dostarczania szkołom owoców i warzyw, a aż 18 mln uczniów skorzystało z programów dystrybucji mleka.

Mimo dosyć protekcjonistycznej polityki gospodarczej Donalda Trumpa, skrajnych różnic światopoglądowych między nim a liderami najsilniejszych państw UE oraz kolizyjnych przetasowań na geopolitycznej mapie świata (zwłaszcza na Bliskim i Dalekim Wschodzie), USA wciąż są największym i najbardziej chłonnym rynkiem zewnętrznym, z którym UE utrzymuje relacje handlowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.