Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ skierował pismo do Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę wykazu owoców i warzyw objętych wsparciem kryzysowym.

Jednak czasem i rządzący słuchają głosu rozsądku. A nawet głosu swoich obywateli. Żywność modyfikowana genetycznie, tzw. GMO, istnieje naprawdę. Ale Polska może stać się strefą wolną od upraw modyfikowanych organizmów...

Kanadyjska organizacja The Council of Canadians przygotowała raport "Bezpieczeństwo żywności, rolnictwo i współpraca regulacyjna według Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA)", z którego wynika, że podpisanie tejże umowy w jej obecnym brzmieniu będzie miało bardzo niekorzystny wpływ na żywność oraz związane z nią przepisy prawne.