Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Do 2 maja br. trwają konsultacje publiczne Komisji Europejskiej na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR). W konsultacjach może wziąć udział każda instytucja lub obywatel Unii Europejskiej.

Stało się. Procedura opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię ruszyła. Od długiego czasu nie milkną spekulacje, jakie realne skutki przyniesie Brexit. 

Podczas obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich Martin Merrild, przewodniczący Copa i  Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca podkreślili rolę, jaką UE odegrała w zapewnianiu pokoju i dobrobytu oraz zaspokajaniu zapotrzebowania na bezpieczną żywność, również dzięki Wspólnej Polityce Rolnej.

Przedstawiciele klubu parlamentarnego Nowoczesna złożyli do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Podobnie jak w niedawno przedłożonym projekcie posłów Kukiz ’15, zmiany miałyby dotyczyć definicji „rolnika indywidualnego”.

Komisja Europejska zgłasza zastrzeżenia do zgodności przepisów o obrocie ziemią rolną w poszczególnych państwach z prawem unijnym. W tej sprawie spotkała się międzynarodowa grupa robocza w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 marca rząd RP  przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzej Duda podpisał 20 marca  ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawę umożliwiająca wprowadzenie zmian z tym związanych. Obie ustawy stanowią pakiet legislacyjny zmierzający do optymalizacji funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra rolnictwa. Przedłożona ustawa znosi Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych oraz tworzy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Nie ma mowy o odblokowaniu sprzedaży państwowej ziemi – powiedział dziś wiceminister rolnictwa Zbigniewa Babalski. Oprócz tego dodał, że dzierżawa ziemi z zasobów Skarbu Państwa powinna być trwałą formą gospodarowania gruntami.