Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Rosyjskie władze rozważają zniesienie embarga na niektóre produkty spożywcze. Jak podała "Rossijskaja Gazieta", projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowało już Ministerstwo Rolnictwa.

W związku z wystapieniem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przespisów rozporządzeń dotyczących zasad przyznawania pomocy w działaniach dotyczących młodych rolników zarówno w ramach PROW 2007-2013, jak i PROW.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wystąpił do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie kroków mających na celu sprawdzenie, czy działania właścicieli skupów wiśni nie naruszają zasad konkurencyjności.

 Już od 1 sierpnia 2016 r. obowiązywać będzie weterynaryjne świadectwo zdrowia dotyczące wwozu do Królestwa Maroka mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego pochodzących z Polski.

Minister Krzysztof Jurgiel skierował dziś do Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Związku Producentów Cukru list, w którym odnosi się do prac prowadzonych obecnie przez przedstawicieli plantatorów oraz producentów cukru mających na celu stworzenie ram dwustronnej współpracy w formie porozumienia branżowego zawieranego na poziomie krajowym.