Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

Resort Środowiska w walce z zaniczyszczeniami

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, Prezes Zarządu PKP, przedstawiciele lokalnego samorządu, Wód Polskich, PIG i GIOŚ spotkali się z mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie dotyczyło problemu zanieczyszczenia spowodowanego przez byłą nasycalnię podkładów kolejowych w tym mieście.

Zanieczyszczony teren należący wciąż do PKP należy zakwalifikować jako historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, które jest konsekwencją szkodliwej działalności nasycalni. W nieczynnym przedsiębiorstwie używano kreozot - środek impregnujący, zapobiegający gniciu drewnianych podkładów kolejowych. Wykazuje on działanie toksyczne i rakotwórcze.

– Teren należy bezzwłocznie poddać remediacji. Cieszę się, że Polskie Koleje Państwowe zauważyły problem i rozpoczęły działania na rzecz poprawy sytuacji na miejscu. Jako resort jesteśmy gotowi, aby wesprzeć zarówno PKP, jak i miasto Ostrów Mazowiecka w działaniu

– mówił wiceminister Mazurek.

Stworzyliśmy dwa zespoły robocze, które na bieżąco monitorują sytuację w Ostrowi Mazowieckiej i szukają najlepszych oraz najnowocześniejszych zastosowań, aby zapobiec skażeniu ujęcia wody pitnej. W tej chwili mogę zapewnić mieszkańców, że ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

– dodał wiceminister środowiska.

W tej chwili w kilku punktach miasta odbywają się precyzyjne badania hydrologiczne prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Mają one pomóc przy ustaleniu, w którym miejscu należy umieścić chociażby studnie barierowe wychwytujące zanieczyszczenia.
– Chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców Panu wiceministrowi Sławomirowi Mazurkowi za obecność i merytoryczne wsparcie mieszkańców. Widać, że jest wola rozwiązania sytuacji. Dziękuję również ministrowi Henrykowi Kowalczykowi za podjęcie tego tematu na Radzie Ministrów

– podziękował burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer.

źródło: mos.gov.pl
fot. mos.gov.pl

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

W związku z burzą, która w nocy z 23 na 24 września przeszła w okolicach Siedlec, zniszczonych zostało wi...

Marszałek Terlecki opowiedział się za zakazem, mimo tego, że wcześniej z ust kilku prominentnych politykó...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Podejmujemy działania, które sprawią, że ta dramatycznie niska cena wynosząca 10, 12, 15 groszy za kilogra...

Powierzchnia upraw, które ucierpiały w Polsce z powodu suszy to 2583 tysiące hektarów (to stan na 16 ...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.