Polityka rolna

Komisja Europejska zachęca do oceny polityki rolnej UE w zakresie promocji

Komisja Europejska opublikowała plan oceny polityki rolnej UE w zakresie promocji produktów rolnych, której celem jest pozyskanie informacji zwrotnej od obywateli i zainteresowanych stron na temat wdrażania i skutków unijnej polityki promocji rolnictwa.

W tym celu, Komisja Europejska udostępniła na specjalnej stronie internetowej (którą znajdziesz tutaj) mapę drogową "Ocena polityki rolnej UE w zakresie promocji", za pośrednictwem której do 15 sierpnia 2018 r. można zgłaszać opinie nt. unijnej polityki promocyjnej.

Ocena polityki zostanie przeprowadzona przez zewnętrznego wykonawcę, z wykorzystaniem dostępnych danych na temat wdrażania polityki, w tym danych rynkowych oraz świadomości konsumentów i zainteresowanych stron na temat produktów rolnych i systemów jakości.

Polityka promocyjna Unii Europejskiej w zakresie produktów rolnych ma na celu zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego UE, zarówno na rynku wewnętrznym unii, jak również w krajach trzecich, poprzez wzrost świadomości konsumentów na temat zalet produktów rolnych i metod produkcji UE oraz zwiększenie świadomości
i uznania systemów jakości UE.

Wszystkie otrzymane informacje zwrotne będą publikowane i podsumowywane na stronie internetowej Komisji Europejskiej, a następnie przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu włączenia się do debaty legislacyjnej.

Polityka promocyjna UE została zreformowana w 2014 r. i zakłada wzrost budżetu rocznego do 200 mln EUR do 2019 r. Główną działalnością są tworzone roczne programy promocyjne, organizacja targów, misji wysokiego szczebla (na przykład w Chinach) oraz kampanii informacyjnych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów rolnych w UE i zwiększenie możliwości eksportu w krajach trzecich.


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco


M.O./arimr.gov.pl/Fot. Dimitar Nikolov/CC-BY 2.0/flickr.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.