Polityka rolna

Unia Europejska wprowadza zakaz importu rosyjskiego drobiu

Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz importu drobiu i produktów drobiowych z Federacji Rosyjskiej.

Przyczyną tej decyzji jest rozprzestrzeniająca się na wschodzie tego kraju grypa ptaków. Restrykcje nie dotyczą jednak mięsa drobiowego poddanego obróbce termicznej.

Rosja jest obecnie niewiele znaczącym eksporterem drobiu na rynek unijny – małe ilości mięsa z tego kraju kupuje Holandia oraz sporadycznie Hiszpania. Jak przypomina Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz dla Rosjan Wspólnota jest jednak partnerem strategicznym, na którego rynku chcą systematycznie umacniać swoją obecność i zwiększać udziały rynkowe. Wszystko dlatego, że Federacja Rosyjska, podczas trwania embargo nałożonego na unijny drób, aby zaspokoić własne potrzeby, wybudowała bardzo wiele własnych ferm i wzmocniła sektor drobiowy, więc chce tym samym wzmacniać eksport swojego mięsa.

KIPDiP przypomina, że pozwolenie na eksport na rynek europejski ma obecnie 18 rosyjskich przedsiębiorstw. Oficjalnie, ogniska wirusa grypy ptaków pojawiły się w ostatnich tygodniach w już pięciu rosyjskich regionach.

M.O./kipdip.org.pl/Fot. David Duran/CC-BY-NC 2.0/flickr.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.