Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

wies
11 październik 2017

Pakt dla wsi – działania systemowe na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są intensywne prace nad ,,Paktem dla wsi na lata 2017 – 2020’’, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 – nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju, która stanowi podstawę dla zmian w systemie zarządzania rozwojem, w tym obowiązujących dokumentów strategicznych.

–  Pakt będzie głównym dokumentem implementacyjnym zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030), wyznaczającej  kierunki działań instytucji publicznych działających na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Pakt dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020(2030), doprecyzuje projekty i zadania, jakie będą wynikały ze strategii oraz wskaże ich wykonawców

– informuje resort rolnictwa.

Pakt ma być wdrażany jako dokument o charakterze porozumienia społecznego i politycznego, integrujący w sposób kompleksowy działania systemowe (zmiany legislacyjne, instytucjonalne, programowe) oraz inwestycyjne, związane z procesem zarządzania obszarami wiejskimi. Jak zaznacza MRiRW skonsolidowanie zadań w jednym dokumencie zapewni spójność między strategicznymi zadaniami rządu i samorządu, realizowanymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jak ustaliliśmy, Pakt zawierał będzie projekty w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, obejmując wyzwania i zadania, które do tej pory nie były w dostateczny sposób uwzględnione w krajowej polityce. Wychodzi on zatem naprzeciw deficytom w dotychczasowej polityce rozwojowej, nie ograniczając się jednak do nich — zawiera także projekty odnoszące się do szans rozwojowych na obszarach wiejskich. 

Struktura Paktu, w tym jego IV filary, odnoszą się wprost do głównych wyzwań na obszarach wiejskich: filar I – Opłacalność produkcji rolnej, filar II – Jakość życia na obszarach wiejskich, filar III – Pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo, filar IV –  Sprawna administracja.

Pakt, jak podkreśla resort rolnictwa, w powiązaniu z aktualizowaną Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030), może być ważnym punktem odniesienia w przygotowaniach kolejnej edycji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE, zarówno w ramach polityk i spójności jak i WPR (PROW oraz I filar WPR).

 

MRiRW/ Maks Weber/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...