Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

wies
11 październik 2017

Pakt dla wsi – działania systemowe na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są intensywne prace nad ,,Paktem dla wsi na lata 2017 – 2020’’, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 – nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju, która stanowi podstawę dla zmian w systemie zarządzania rozwojem, w tym obowiązujących dokumentów strategicznych.

–  Pakt będzie głównym dokumentem implementacyjnym zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030), wyznaczającej  kierunki działań instytucji publicznych działających na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Pakt dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020(2030), doprecyzuje projekty i zadania, jakie będą wynikały ze strategii oraz wskaże ich wykonawców

– informuje resort rolnictwa.

Pakt ma być wdrażany jako dokument o charakterze porozumienia społecznego i politycznego, integrujący w sposób kompleksowy działania systemowe (zmiany legislacyjne, instytucjonalne, programowe) oraz inwestycyjne, związane z procesem zarządzania obszarami wiejskimi. Jak zaznacza MRiRW skonsolidowanie zadań w jednym dokumencie zapewni spójność między strategicznymi zadaniami rządu i samorządu, realizowanymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jak ustaliliśmy, Pakt zawierał będzie projekty w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, obejmując wyzwania i zadania, które do tej pory nie były w dostateczny sposób uwzględnione w krajowej polityce. Wychodzi on zatem naprzeciw deficytom w dotychczasowej polityce rozwojowej, nie ograniczając się jednak do nich — zawiera także projekty odnoszące się do szans rozwojowych na obszarach wiejskich. 

Struktura Paktu, w tym jego IV filary, odnoszą się wprost do głównych wyzwań na obszarach wiejskich: filar I – Opłacalność produkcji rolnej, filar II – Jakość życia na obszarach wiejskich, filar III – Pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo, filar IV –  Sprawna administracja.

Pakt, jak podkreśla resort rolnictwa, w powiązaniu z aktualizowaną Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030), może być ważnym punktem odniesienia w przygotowaniach kolejnej edycji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE, zarówno w ramach polityk i spójności jak i WPR (PROW oraz I filar WPR).

 

MRiRW/ Maks Weber/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

W czasach, gdy zysk z upraw jest niewielki, rolnicy zastanawiają się nad tym, czy uprawa bezorkowa nie byłaby dobr...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Zbiory rzepaku w większości województw dobiegły końca. Czy można na nim zarobić?

W wyniku intensywnych działań i wniosków ministra Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska przygotowała proje...