Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

wies
11 październik 2017

Pakt dla wsi – działania systemowe na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są intensywne prace nad ,,Paktem dla wsi na lata 2017 – 2020’’, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 – nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju, która stanowi podstawę dla zmian w systemie zarządzania rozwojem, w tym obowiązujących dokumentów strategicznych.

–  Pakt będzie głównym dokumentem implementacyjnym zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030), wyznaczającej  kierunki działań instytucji publicznych działających na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Pakt dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020(2030), doprecyzuje projekty i zadania, jakie będą wynikały ze strategii oraz wskaże ich wykonawców

– informuje resort rolnictwa.

Pakt ma być wdrażany jako dokument o charakterze porozumienia społecznego i politycznego, integrujący w sposób kompleksowy działania systemowe (zmiany legislacyjne, instytucjonalne, programowe) oraz inwestycyjne, związane z procesem zarządzania obszarami wiejskimi. Jak zaznacza MRiRW skonsolidowanie zadań w jednym dokumencie zapewni spójność między strategicznymi zadaniami rządu i samorządu, realizowanymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jak ustaliliśmy, Pakt zawierał będzie projekty w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, obejmując wyzwania i zadania, które do tej pory nie były w dostateczny sposób uwzględnione w krajowej polityce. Wychodzi on zatem naprzeciw deficytom w dotychczasowej polityce rozwojowej, nie ograniczając się jednak do nich — zawiera także projekty odnoszące się do szans rozwojowych na obszarach wiejskich. 

Struktura Paktu, w tym jego IV filary, odnoszą się wprost do głównych wyzwań na obszarach wiejskich: filar I – Opłacalność produkcji rolnej, filar II – Jakość życia na obszarach wiejskich, filar III – Pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo, filar IV –  Sprawna administracja.

Pakt, jak podkreśla resort rolnictwa, w powiązaniu z aktualizowaną Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030), może być ważnym punktem odniesienia w przygotowaniach kolejnej edycji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE, zarówno w ramach polityk i spójności jak i WPR (PROW oraz I filar WPR).

 

MRiRW/ Maks Weber/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

To nie jest łatwa wiosna dla kukurydzy. Wilgoć opóźnia siewy, gdyż w wielu regionach trudno wjechać w pol...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...