Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

wies

Pakt dla wsi – działania systemowe na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są intensywne prace nad ,,Paktem dla wsi na lata 2017 – 2020’’, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 – nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju, która stanowi podstawę dla zmian w systemie zarządzania rozwojem, w tym obowiązujących dokumentów strategicznych.

–  Pakt będzie głównym dokumentem implementacyjnym zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030), wyznaczającej  kierunki działań instytucji publicznych działających na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Pakt dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020(2030), doprecyzuje projekty i zadania, jakie będą wynikały ze strategii oraz wskaże ich wykonawców

– informuje resort rolnictwa.

Pakt ma być wdrażany jako dokument o charakterze porozumienia społecznego i politycznego, integrujący w sposób kompleksowy działania systemowe (zmiany legislacyjne, instytucjonalne, programowe) oraz inwestycyjne, związane z procesem zarządzania obszarami wiejskimi. Jak zaznacza MRiRW skonsolidowanie zadań w jednym dokumencie zapewni spójność między strategicznymi zadaniami rządu i samorządu, realizowanymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jak ustaliliśmy, Pakt zawierał będzie projekty w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, obejmując wyzwania i zadania, które do tej pory nie były w dostateczny sposób uwzględnione w krajowej polityce. Wychodzi on zatem naprzeciw deficytom w dotychczasowej polityce rozwojowej, nie ograniczając się jednak do nich — zawiera także projekty odnoszące się do szans rozwojowych na obszarach wiejskich. 

Struktura Paktu, w tym jego IV filary, odnoszą się wprost do głównych wyzwań na obszarach wiejskich: filar I – Opłacalność produkcji rolnej, filar II – Jakość życia na obszarach wiejskich, filar III – Pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo, filar IV –  Sprawna administracja.

Pakt, jak podkreśla resort rolnictwa, w powiązaniu z aktualizowaną Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030), może być ważnym punktem odniesienia w przygotowaniach kolejnej edycji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE, zarówno w ramach polityk i spójności jak i WPR (PROW oraz I filar WPR).

 

MRiRW/ Maks Weber/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Powierzchnia upraw, które ucierpiały w Polsce z powodu suszy to 2583 tysiące hektarów (to stan na 16 ...

Komisja Europejska oficjalnie zarejestrowała inicjatywę "End the Cage Era", czyli  "Koniec Ery Klatek". Rozpoc...

Z dyrektorem Instytutu Gospodarki Rolnej Jackiem Podgórskim na temat sytuacji na rynku owoców rozmawia ...

Tegoroczne obserwacje wspólnotowego rynku wołowiny potwierdzają istnienie trendu, który z punktu widz...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.