Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

Węgry

Polsko – węgierskie rozmowy. Administracja musi być skuteczna

– W 2010 roku drugi rząd Victora Orbana możliwość wyjścia z kryzysu gospodarczego widział w zreformowanej administracji – powiedział Juhász Tünde, wojewoda regionu Csongrád.

 

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau gościł w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wojewodę regionu Csongrád - Juhász Tünde oraz przybyłą z nią delegację węgierską. W jej skład wchodzili: Bakos Tamás - dyrektor wydziału do spraw projektów, Farkas Gábor – dyrektor do spraw migracji i bezpieczeństwa oraz Karol Biernacki – konsul honorowy RP w Szegedzie. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim obecny był również honorowy konsul Węgier Tadeusz Kaczor.

Podczas seminarium polsko-węgierskiego nt. administracji publicznej wojewoda regionu Csongrad scharakteryzowała reformę administracji na Węgrzech.

 Juhász Tünde podkreśliła:

– W 2010 roku drugi rząd Victora Orbana możliwość wyjścia z kryzysu gospodarczego widział w zreformowanej administracji. W 2010 roku stwierdzono, że tylko skuteczna administracja potrafi tworzyć konkurencyjną gospodarkę. Zapowiedziano nową strukturę organizacyjną i procesy przyjazne klientom.

 Wojewoda regionu Csongrad opisała również politykę migracyjną węgierskiego rządu.

O podziale administracji publicznej w Polsce opowiedział prof. Piotr Korzeniowski, który pracuje na Uniwersytecie Łódzkim oraz jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Omówił on rolę prezydenta, Rady Ministrów, ministrów, organów centralnych w systemie administracyjnym. Opisał również terenową administrację rządową, rządową administrację zespoloną i niezespoloną w województwie, a także samorząd terytorialny.

Zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW Marcin Szmaja omówił kierunki działań polskiego Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie rozwoju eadministracji w Polsce. Podkreślił, że ministerstwo skupia się na dostępie do usług elektronicznych, uproszczeniu i upowszechnieniu narzędzi elektronicznej identyfikacji, otworzeniu rejestrów państwowych oraz upowszechnieniu systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Jako przykład Marcin Szmaja opisał wniosek elektroniczny o świadczenia z programu Rodzina 500+ oraz aplikację Regionalną Systemu Ostrzegania RSO do informowania mieszkańców o zagrożeniach.

 

ŁUW/ Maks Weber/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.