Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

Węgry
22 wrzesień 2017

Polsko – węgierskie rozmowy. Administracja musi być skuteczna

– W 2010 roku drugi rząd Victora Orbana możliwość wyjścia z kryzysu gospodarczego widział w zreformowanej administracji – powiedział Juhász Tünde, wojewoda regionu Csongrád.

 

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau gościł w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wojewodę regionu Csongrád - Juhász Tünde oraz przybyłą z nią delegację węgierską. W jej skład wchodzili: Bakos Tamás - dyrektor wydziału do spraw projektów, Farkas Gábor – dyrektor do spraw migracji i bezpieczeństwa oraz Karol Biernacki – konsul honorowy RP w Szegedzie. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim obecny był również honorowy konsul Węgier Tadeusz Kaczor.

Podczas seminarium polsko-węgierskiego nt. administracji publicznej wojewoda regionu Csongrad scharakteryzowała reformę administracji na Węgrzech.

 Juhász Tünde podkreśliła:

– W 2010 roku drugi rząd Victora Orbana możliwość wyjścia z kryzysu gospodarczego widział w zreformowanej administracji. W 2010 roku stwierdzono, że tylko skuteczna administracja potrafi tworzyć konkurencyjną gospodarkę. Zapowiedziano nową strukturę organizacyjną i procesy przyjazne klientom.

 Wojewoda regionu Csongrad opisała również politykę migracyjną węgierskiego rządu.

O podziale administracji publicznej w Polsce opowiedział prof. Piotr Korzeniowski, który pracuje na Uniwersytecie Łódzkim oraz jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Omówił on rolę prezydenta, Rady Ministrów, ministrów, organów centralnych w systemie administracyjnym. Opisał również terenową administrację rządową, rządową administrację zespoloną i niezespoloną w województwie, a także samorząd terytorialny.

Zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW Marcin Szmaja omówił kierunki działań polskiego Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie rozwoju eadministracji w Polsce. Podkreślił, że ministerstwo skupia się na dostępie do usług elektronicznych, uproszczeniu i upowszechnieniu narzędzi elektronicznej identyfikacji, otworzeniu rejestrów państwowych oraz upowszechnieniu systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Jako przykład Marcin Szmaja opisał wniosek elektroniczny o świadczenia z programu Rodzina 500+ oraz aplikację Regionalną Systemu Ostrzegania RSO do informowania mieszkańców o zagrożeniach.

 

ŁUW/ Maks Weber/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

W czasach, gdy zysk z upraw jest niewielki, rolnicy zastanawiają się nad tym, czy uprawa bezorkowa nie byłaby dobr...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Zbiory rzepaku w większości województw dobiegły końca. Czy można na nim zarobić?

W wyniku intensywnych działań i wniosków ministra Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska przygotowała proje...