Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

wieś
12 wrzesień 2017

Sieci współpracy w turystyce wiejskiej

Pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 12-14 września 2017 roku w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim odbędzie się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania”.

Sympozjum jest organizowanym od 1993 roku wydarzeniem cyklicznym, stanowiącym forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką. Sympozjum gości każdorazowo w innej części Polski, stwarzając, poza merytoryczną dyskusją, dodatkowe szanse prezentacji i promocji poszczególnych regionów. W swej historii Sympozjum gościło na Suwalszczyźnie, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Lubelszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, Podlasiu, Podkarpaciu, Pomorzu, w Bieszczadach, Sudetach, Beskidzie Sądeckim, Małopolsce, Wielkopolsce i Mazowszu oraz Ziemi Świętokrzyskiej.

Ogólnopolska konferencja podejmuje zagadnienia aktualnie intrygujące środowisko turystyki wiejskiej wybierając wiodący temat przewodni, wokół którego prowadzona jest zasadnicza dyskusja. Zakres przedmiotowy tegorocznego sympozjum dotyczy szerokiego kontekstu problematyki współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej i obejmuje następujące zagadnienia:

  • podejmowanie działań sprzyjających nawiązaniu lepszego kontaktu pomiędzy podmiotami różnych poziomów zarządzania turystyką wiejską, tym samym lepszemu wzajemnemu poznaniu, zrozumieniu, poszukiwaniu obszarów zbieżnych interesów i budowania wspólnych celów w oparciu o dostosowane do potrzeb formy partnerstw;
  • szczegółowa analiza naukowa skali, typów i jakości powiązań pomiędzy podmiotami różnych szczebli działających w obszarze turystyki wiejskiej i próba wypracowania koncepcji wzajemnej komunikacji, przekazu informacyjnego i stałego porozumienia między podmiotami;
  • identyfikacja i upowszechnienie wiedzy na temat dobrych przykładów współpracy w zakresie turystyki wiejskiej w ramach sieci, klastrów, grup tematycznych, partnerstw publiczno-prywatnych, produktów sieciowych, produktów markowych, certyfikatów branżowych i jakościowych, i innych  
  • poszukiwane odpowiedzi na nowe wyzwania w kształtowaniu sieci współpracy w kontekście zróżnicowania podmiotów, ich potrzeby wspólnoty oraz zachowania samodzielności działań, a także przemian w zrachowaniach i oczekiwaniach konsumentów turystyki wiejskiej, nowoczesnych technologii, łączenia świata wirtualnego z rzeczywistym;
  • wypracowanie metodologii łączenia potencjału nauki, branż, urzędów, a także działaczy i polityków dla rozwoju turystyki wiejskiej.

Szerokie i systemowe podejście do tematyki sieciowania w turystyce wiejskiej odpowiada tendencjom gospodarczym i społecznym do koncentracji działań oraz potrzebie budowania partnerstw, sieci i powiązań między interesariuszami, mających na celu tworzenie zintegrowanych produktów i kompleksowych ofert turystycznych na polskiej wsi.

Konferencji towarzyszy publikacja w formie monografii naukowej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego pod redakcja dr hab. Jolanty Wojciechowskiej.

Organizatorem XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego jest

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w partnerstwie zUniwersytetem Łódzkim Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego zs. w UR w Krakowie i  Lokalną Grupą Działania „Dolina Pilicy’’.

 

CDR /Maks Weber/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

Lipiec to pierwszy letni miesiąc. Jest to czas, gdy rolnicy powoli przygotowują się do żniw. Z kolei ogrodnicy ci...