Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

wieś

Sieci współpracy w turystyce wiejskiej

Pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 12-14 września 2017 roku w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim odbędzie się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania”.

Sympozjum jest organizowanym od 1993 roku wydarzeniem cyklicznym, stanowiącym forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką. Sympozjum gości każdorazowo w innej części Polski, stwarzając, poza merytoryczną dyskusją, dodatkowe szanse prezentacji i promocji poszczególnych regionów. W swej historii Sympozjum gościło na Suwalszczyźnie, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Lubelszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, Podlasiu, Podkarpaciu, Pomorzu, w Bieszczadach, Sudetach, Beskidzie Sądeckim, Małopolsce, Wielkopolsce i Mazowszu oraz Ziemi Świętokrzyskiej.

Ogólnopolska konferencja podejmuje zagadnienia aktualnie intrygujące środowisko turystyki wiejskiej wybierając wiodący temat przewodni, wokół którego prowadzona jest zasadnicza dyskusja. Zakres przedmiotowy tegorocznego sympozjum dotyczy szerokiego kontekstu problematyki współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej i obejmuje następujące zagadnienia:

  • podejmowanie działań sprzyjających nawiązaniu lepszego kontaktu pomiędzy podmiotami różnych poziomów zarządzania turystyką wiejską, tym samym lepszemu wzajemnemu poznaniu, zrozumieniu, poszukiwaniu obszarów zbieżnych interesów i budowania wspólnych celów w oparciu o dostosowane do potrzeb formy partnerstw;
  • szczegółowa analiza naukowa skali, typów i jakości powiązań pomiędzy podmiotami różnych szczebli działających w obszarze turystyki wiejskiej i próba wypracowania koncepcji wzajemnej komunikacji, przekazu informacyjnego i stałego porozumienia między podmiotami;
  • identyfikacja i upowszechnienie wiedzy na temat dobrych przykładów współpracy w zakresie turystyki wiejskiej w ramach sieci, klastrów, grup tematycznych, partnerstw publiczno-prywatnych, produktów sieciowych, produktów markowych, certyfikatów branżowych i jakościowych, i innych  
  • poszukiwane odpowiedzi na nowe wyzwania w kształtowaniu sieci współpracy w kontekście zróżnicowania podmiotów, ich potrzeby wspólnoty oraz zachowania samodzielności działań, a także przemian w zrachowaniach i oczekiwaniach konsumentów turystyki wiejskiej, nowoczesnych technologii, łączenia świata wirtualnego z rzeczywistym;
  • wypracowanie metodologii łączenia potencjału nauki, branż, urzędów, a także działaczy i polityków dla rozwoju turystyki wiejskiej.

Szerokie i systemowe podejście do tematyki sieciowania w turystyce wiejskiej odpowiada tendencjom gospodarczym i społecznym do koncentracji działań oraz potrzebie budowania partnerstw, sieci i powiązań między interesariuszami, mających na celu tworzenie zintegrowanych produktów i kompleksowych ofert turystycznych na polskiej wsi.

Konferencji towarzyszy publikacja w formie monografii naukowej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego pod redakcja dr hab. Jolanty Wojciechowskiej.

Organizatorem XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego jest

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w partnerstwie zUniwersytetem Łódzkim Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego zs. w UR w Krakowie i  Lokalną Grupą Działania „Dolina Pilicy’’.

 

CDR /Maks Weber/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.