Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

Wsparcie dla hodowców roślin

 

Świadczy o tym obecność podsekretarz stanu Ewy Lech na spotkaniu z przedstawicielami hodowli roślin, Polskiej Izby Nasiennej i instytutów naukowych, które odbyło się 10 lutego. Podczas posiedzenia toczyła się dyskusja na temat  "Programu wsparcia hodowli roślin w Polsce", który jest wkładem Ministerstwa w rządową Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podczas spotkania omówiono:

-         znaczenie Strategii;

-         zakres zadań związanych z realizacją Strategii;

-         rolę spółek hodowli roślin, instytutów naukowych oraz ministerstwa w tworzeniu     Programu;

-         priorytety oraz działania przewidziane do realizacji w 2017 r.

W trakcie dyskusji została podkreślona rola sektora hodowli roślin przejawiająca się przede wszystkim w poprawianiu efektywności produkcji roślinnej poprzez stałe dostarczanie rolnictwu nowych odmian o lepszych cechach plonowania, jakości zbioru i cechach użytkowych. Podkreślono także wagę podejmowanych zadań, dla których priorytetem powinna być innowacyjność na rzecz uprawy roślin i produkcji nasiennej, współpraca hodowców oraz współpraca z naukowcami.

Wiceminister Ewa Lech zachęcała przedstawicieli branży hodowlanej do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia wspólnego przedsięwzięcia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z którego będą finansowane prace hodowlane.

 

MRiRW/KB/ fot.pixabay.com

Hodowla i uprawy

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

Potwierdzono wystąpienie nowych ognisk ptasiej grypy. Zaatakował on ptaki już w trzech polskich województwach. Mi...

Jesienią na profilach facebookowych i kontach twitterowych roi się od postów dotyczących zwierząt fu...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

Przy okazji rozgorzałej na nowo dyskusji na temat hodowli zwierząt futerkowych, opinia publiczna karmiona jest zak...

Policja schwytała złodziei krów francuskich, którzy nocą zwabiali je do przyczep, oszałamiali środkiem nase...

31 grudnia upływa termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który n...

W nocy 2 grudnia policja otrzymała zgłoszenie, że przy drodze w Pakoszówce (pow. sanocki) znajduje się kilkadzi...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzić zasady bioasekuracji we wszystkich hodowlach trzo...

5 grudnia jest Światowy Dzień Gleby. Nie ma w Polsce nikogo, kto by nie podkreślał jej znaczenia. Akcentowanie ...

W  programie "Wieś to też Polska" prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik oraz wi...

Od początku nowego roku zima daje się Polakom we znaki. Zarówno na Mazowszu, jak i ...

– Jeśli hodowca faktycznie dba o zwierzęta, dba o to, żeby był na czas wyrzucony obornik, żeby było pospr...

Oferta niemieckiego koncernu Südzucker budzi u polskich rolników wiele obaw. Proponowane niekorzystne war...