Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

09 luty 2017

Państwo jest jednością

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej miała miejsce konferencja gospodarcza zatytułowana „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”. Jej współorganizatorem był nowo powstały Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”, który funkcjonuje przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

W tracie konferencji wystąpił wicepremier Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów. Na początku zaznaczył

 

- Polska jest ewenementem w skali światowej, ponieważ w polską politykę rozwoju gospodarczego bardzo mocno wbudowała się działalność Kościoła.

 

Wymienił wkład Kościoła w rozwój gospodarczy Polski, mówiąc o cystersach, pijarach, redemptorystach, księdzu Stanisławie Staszicu, księdzu Piotrze Wawrzyniaku. Odnosząc się do tematu swojego wykładu „Polityka rozwoju- koniec z podziałem na Polskę A i Polskę B” stwierdził

 

Ale rzeczywiście jest tak, że patrząc od strony gospodarczej, jeżeli ta gospodarka oddycha tylko jednym płucem, jeżeli się rozwija bardzo nierównomiernie, to jest jak z pacjentem, który oddycha jednym płucem- najlepiej się wtedy nie dzieje. Jest dla nas rzeczą absolutnie kluczową, żebyśmy doprowadzili do bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Na to kładziemy nacisk zarówno w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jak również dajemy temu wyraz tym, czym państwo może dać wyraz najbardziej konkretnie, a mianowicie właśnie w przeznaczeniu części naszego budżetu, alokacji większej części naszego budżetu, niż nasi poprzednicy przez poprzednie 25, 26 lat, do tych powiatów, tych gmin, które najmocniej potrzebują rozwoju gospodarczego.

 

Wymienił konkretne przedsięwzięcia, które są z tym związane: Via Carpathia, Via Baltica oraz podkreślił, wymieniając przykłady z innych krajów Europy:

 

- Tam, gdzie państwo w długofalowej swojej strategii uwzględnia również postulaty mniejszych ośrodków, które nie koncentruje rozwoju tylko w dużych ośrodkach,  to prowadzi z biegiem czasu do rozwoju tych również wielkich firm, a one wzrastają z tych małych.

 

Mateusz Morawiecki zauważył problemy

 

- Kolejnym takim dużym mankamentem, który nie jest prosto nam zaadresować, bo on wiąże się z samą architekturą budżetowania, jest sposób finansowania samorządów, związany z podatkiem od zysków firm. Bo on płacony jest według miejsca zarejestrowania firmy (…). Jeżeli większość firm rejestruje się w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu to ponad proporcjonalną korzyść z tego tytułu odnoszą te miasta. Przecież sprzedaż tych firm, chociażby PKO BP, Orlen, czy większości firm zagranicznych właśnie prowadzona jest na terenie wszystkich województw, wielu gmin, wielu powiatów, a beneficjentem tego, są te wielkie ośrodki. W całej architekturze budżetowej zaszyta jest niesprawiedliwa preferencja dla wielkich ośrodków. Odwrócić to nie jest łatwo.

 

Minister mówił też o tym, że przekazano obywatelom z budżetu 40 miliardów złotych w tym roku, zaś w przyszłym będzie przekazanych 50

 

- 500+ jest częścią tych 50 miliardów, to 23,5 miliarda w tym roku, w większości przeznaczane jest dla obszarów wiejskich i małych miasteczek, bo tam więcej jest dzieci drugich, trzecich, pierwszych też. W związku z tym statystycznie ponad proporcjonalną pomoc dostają te ośrodki. Również inne nasze wydatki z budżetu, których wcześniej nie było. Pan minister Jurgielt przeznaczył ponad miliard złotych więcej na ubezpieczenia dla rolników.

 

Uprzedził

 

- My stawiamy na rewolucję, solidarnościową rewolucję, która ma w zamyśle stworzyć rozwój dużo bardziej zrównoważony, rozwój, który ma dać perspektywę z jednej strony tym mniejszym ośrodkom i firmom, które się tam znajdują, a drugiej strony ludziom, którzy tam są, mieszkają i często nie mają pracy, albo ta praca jest niepewna. Żeby to zrobić, chcemy skorzystać z tej siły wolnego rynku (…). Musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby wesprzeć naszych przedsiębiorców, żeby oni chcieli pracować w tych również małych ośrodkach, również w obszarach wiejskich.

 

Wśród koniecznych do natychmiastowego wprowadzenia programów wymienił program tanich mieszkań. Mówił też o tym, że po tych wielu latach gospodarka polska, jest typem gospodarki zależnej własnościowo.

 

- Co roku wypływa od nas z kraju 90 miliardów złotych, czyli dwukrotność deficytu budżetowego państwa.

 

Mówił o tym, że już funkcjonuje nowy sposób na ściąganie inwestycji zagranicznych bez wyprzedawania majątku, bez jego prywatyzowania. Zakończył

 

- Państwo jest jednością, ten nasz biały orzeł nie pofrunie wysoko, jak nie będzie miał dwóch skrzydeł. Musi być oparty o nowoczesne ośrodki wielkomiejskie, ale wspierany przez równie nowoczesne mniejsze ośrodki i ta jednolitość rozwoju, solidarność rozwoju jest absolutnie kluczowa.

 

radiomaryja.pl/MD

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...