Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

03 luty 2017

Konsultacje społeczne. Unowocześniona i uproszczona wspólna polityka rolna?

Podejmujemy dziś kolejne kroki w kierunku unowocześnienia i uproszczenia wspólnej polityki rolnej na 21. wiek. Rozpoczynając konsultacje publiczne, zapraszamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, do udziału w kształtowaniu polityki na potrzeby wszystkich obywateli Europy. Te konsultacje publiczne są bezpośrednio związane z realizacją planu działania na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera w grudniu. Wspólna polityka rolna już teraz przynosi istotne korzyści dla wszystkich europejskich obywateli w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywotności obszarów wiejskich, środowiska naturalnego na wsi oraz wkładu w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jestem przekonany, że dzięki wspomnianemu planowi działania może przynieść nam jeszcze więcej. W tym celu należy ją jednak zdynamizować i – oczywiście – musimy ją odpowiednio finansować – poinformował komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan ogłaszając proces konsultacji.

 

Trwające 12 tygodni  konsultacje społeczne  dają szansę wyrazić opinię na temat przyszłości WPR rolnikom, obywatelom, organizacjom i innym zainteresowanym stronom. Otrzymane odpowiedzi mają pomóc Komisji  w działaniach mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu WPR – jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki UE – możliwe będzie skuteczniejsze reagowanie na współczesne wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze. Realizacja priorytetów politycznych Komisji (w szczególności w kwestii zatrudnienia i wzrostu gospodarczego), osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, jak również ukierunkowania budżetu na wyniki, uproszczenie i pomocniczość to obecnie najważniejsze cele.

 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej i przedstawione przez komisarza Hogan na konferencji w Brukseli w lipcu 2017 roku.  Na ich podstawie Komisja opracuje do końca 2017 r. komunikat prezentujący wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz udokumentowane możliwe scenariusze polityczne na przyszłość.


 

Wspólną politykę rolną uruchomiono w 1962 roku.  To jedna z najbardziej ugruntowanych polityk UE. Na przestrzeni lat wielokrotnie ją reformowano, aby sprostać zmieniającym się wyzwaniom na rynkach rolnych. Ostanie reformy wprowadzono w 2013 roku. Od tego czasu nastąpiły jednak istotne  zmiany (zwiększenie niepewności na rynku, spadek cen oraz nowe zobowiązania międzynarodowe dotyczące zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju), wobec których działania wspólnej polityki rolnej muszą być skuteczniejsze.

Te oraz inne wyzwania prowadzą do wniosku, iż  należy unowocześnić i uprościć wspólną politykę rolną. Należy ograniczyć biurokrację. Ponadto ważne jest, by harmonizować WPR z polityką UE w pozostałych dziedzinach w celu zmaksymalizowania jej wkładu w realizację 10 priorytetów politycznych Komisji oraz osiągnięcie założeń zrównoważonego rozwoju oraz porozumienia klimatycznego z Paryża.

 

Komisja Europejska/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

W czasach, gdy zysk z upraw jest niewielki, rolnicy zastanawiają się nad tym, czy uprawa bezorkowa nie byłaby dobr...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Główny Lekarz Weterynarii informuje o kolejnych dzikach chorych na afrykański pomór świń.

GUS zbadał opinie rolników na temat sytuacji ogólnej ich gospodarstw i opłacalności produkcji rolnic...