Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

03 luty 2017

Konsultacje społeczne. Unowocześniona i uproszczona wspólna polityka rolna?

Podejmujemy dziś kolejne kroki w kierunku unowocześnienia i uproszczenia wspólnej polityki rolnej na 21. wiek. Rozpoczynając konsultacje publiczne, zapraszamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, do udziału w kształtowaniu polityki na potrzeby wszystkich obywateli Europy. Te konsultacje publiczne są bezpośrednio związane z realizacją planu działania na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera w grudniu. Wspólna polityka rolna już teraz przynosi istotne korzyści dla wszystkich europejskich obywateli w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywotności obszarów wiejskich, środowiska naturalnego na wsi oraz wkładu w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jestem przekonany, że dzięki wspomnianemu planowi działania może przynieść nam jeszcze więcej. W tym celu należy ją jednak zdynamizować i – oczywiście – musimy ją odpowiednio finansować – poinformował komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan ogłaszając proces konsultacji.

 

Trwające 12 tygodni  konsultacje społeczne  dają szansę wyrazić opinię na temat przyszłości WPR rolnikom, obywatelom, organizacjom i innym zainteresowanym stronom. Otrzymane odpowiedzi mają pomóc Komisji  w działaniach mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu WPR – jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki UE – możliwe będzie skuteczniejsze reagowanie na współczesne wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze. Realizacja priorytetów politycznych Komisji (w szczególności w kwestii zatrudnienia i wzrostu gospodarczego), osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, jak również ukierunkowania budżetu na wyniki, uproszczenie i pomocniczość to obecnie najważniejsze cele.

 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej i przedstawione przez komisarza Hogan na konferencji w Brukseli w lipcu 2017 roku.  Na ich podstawie Komisja opracuje do końca 2017 r. komunikat prezentujący wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz udokumentowane możliwe scenariusze polityczne na przyszłość.


 

Wspólną politykę rolną uruchomiono w 1962 roku.  To jedna z najbardziej ugruntowanych polityk UE. Na przestrzeni lat wielokrotnie ją reformowano, aby sprostać zmieniającym się wyzwaniom na rynkach rolnych. Ostanie reformy wprowadzono w 2013 roku. Od tego czasu nastąpiły jednak istotne  zmiany (zwiększenie niepewności na rynku, spadek cen oraz nowe zobowiązania międzynarodowe dotyczące zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju), wobec których działania wspólnej polityki rolnej muszą być skuteczniejsze.

Te oraz inne wyzwania prowadzą do wniosku, iż  należy unowocześnić i uprościć wspólną politykę rolną. Należy ograniczyć biurokrację. Ponadto ważne jest, by harmonizować WPR z polityką UE w pozostałych dziedzinach w celu zmaksymalizowania jej wkładu w realizację 10 priorytetów politycznych Komisji oraz osiągnięcie założeń zrównoważonego rozwoju oraz porozumienia klimatycznego z Paryża.

 

Komisja Europejska/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

To nie jest łatwa wiosna dla kukurydzy. Wilgoć opóźnia siewy, gdyż w wielu regionach trudno wjechać w pol...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...