Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

Konsultacje społeczne. Unowocześniona i uproszczona wspólna polityka rolna?

Podejmujemy dziś kolejne kroki w kierunku unowocześnienia i uproszczenia wspólnej polityki rolnej na 21. wiek. Rozpoczynając konsultacje publiczne, zapraszamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, do udziału w kształtowaniu polityki na potrzeby wszystkich obywateli Europy. Te konsultacje publiczne są bezpośrednio związane z realizacją planu działania na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera w grudniu. Wspólna polityka rolna już teraz przynosi istotne korzyści dla wszystkich europejskich obywateli w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywotności obszarów wiejskich, środowiska naturalnego na wsi oraz wkładu w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jestem przekonany, że dzięki wspomnianemu planowi działania może przynieść nam jeszcze więcej. W tym celu należy ją jednak zdynamizować i – oczywiście – musimy ją odpowiednio finansować – poinformował komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan ogłaszając proces konsultacji.

 

Trwające 12 tygodni  konsultacje społeczne  dają szansę wyrazić opinię na temat przyszłości WPR rolnikom, obywatelom, organizacjom i innym zainteresowanym stronom. Otrzymane odpowiedzi mają pomóc Komisji  w działaniach mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu WPR – jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki UE – możliwe będzie skuteczniejsze reagowanie na współczesne wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze. Realizacja priorytetów politycznych Komisji (w szczególności w kwestii zatrudnienia i wzrostu gospodarczego), osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, jak również ukierunkowania budżetu na wyniki, uproszczenie i pomocniczość to obecnie najważniejsze cele.

 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej i przedstawione przez komisarza Hogan na konferencji w Brukseli w lipcu 2017 roku.  Na ich podstawie Komisja opracuje do końca 2017 r. komunikat prezentujący wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz udokumentowane możliwe scenariusze polityczne na przyszłość.


 

Wspólną politykę rolną uruchomiono w 1962 roku.  To jedna z najbardziej ugruntowanych polityk UE. Na przestrzeni lat wielokrotnie ją reformowano, aby sprostać zmieniającym się wyzwaniom na rynkach rolnych. Ostanie reformy wprowadzono w 2013 roku. Od tego czasu nastąpiły jednak istotne  zmiany (zwiększenie niepewności na rynku, spadek cen oraz nowe zobowiązania międzynarodowe dotyczące zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju), wobec których działania wspólnej polityki rolnej muszą być skuteczniejsze.

Te oraz inne wyzwania prowadzą do wniosku, iż  należy unowocześnić i uprościć wspólną politykę rolną. Należy ograniczyć biurokrację. Ponadto ważne jest, by harmonizować WPR z polityką UE w pozostałych dziedzinach w celu zmaksymalizowania jej wkładu w realizację 10 priorytetów politycznych Komisji oraz osiągnięcie założeń zrównoważonego rozwoju oraz porozumienia klimatycznego z Paryża.

 

Komisja Europejska/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Potwierdzono wystąpienie nowych ognisk ptasiej grypy. Zaatakował on ptaki już w trzech polskich województwach. Mi...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Jesienią na profilach facebookowych i kontach twitterowych roi się od postów dotyczących zwierząt fu...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...

Przy okazji rozgorzałej na nowo dyskusji na temat hodowli zwierząt futerkowych, opinia publiczna karmiona jest zak...

Nowy pomysł resortu rolnictwa polega na konieczności prowadzenia ewidencji wejść do zabudowań hodowlanych. Na ra...