Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

03 luty 2017

Konsultacje społeczne. Unowocześniona i uproszczona wspólna polityka rolna?

Podejmujemy dziś kolejne kroki w kierunku unowocześnienia i uproszczenia wspólnej polityki rolnej na 21. wiek. Rozpoczynając konsultacje publiczne, zapraszamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, do udziału w kształtowaniu polityki na potrzeby wszystkich obywateli Europy. Te konsultacje publiczne są bezpośrednio związane z realizacją planu działania na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera w grudniu. Wspólna polityka rolna już teraz przynosi istotne korzyści dla wszystkich europejskich obywateli w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywotności obszarów wiejskich, środowiska naturalnego na wsi oraz wkładu w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jestem przekonany, że dzięki wspomnianemu planowi działania może przynieść nam jeszcze więcej. W tym celu należy ją jednak zdynamizować i – oczywiście – musimy ją odpowiednio finansować – poinformował komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan ogłaszając proces konsultacji.

 

Trwające 12 tygodni  konsultacje społeczne  dają szansę wyrazić opinię na temat przyszłości WPR rolnikom, obywatelom, organizacjom i innym zainteresowanym stronom. Otrzymane odpowiedzi mają pomóc Komisji  w działaniach mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu WPR – jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki UE – możliwe będzie skuteczniejsze reagowanie na współczesne wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze. Realizacja priorytetów politycznych Komisji (w szczególności w kwestii zatrudnienia i wzrostu gospodarczego), osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, jak również ukierunkowania budżetu na wyniki, uproszczenie i pomocniczość to obecnie najważniejsze cele.

 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej i przedstawione przez komisarza Hogan na konferencji w Brukseli w lipcu 2017 roku.  Na ich podstawie Komisja opracuje do końca 2017 r. komunikat prezentujący wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz udokumentowane możliwe scenariusze polityczne na przyszłość.


 

Wspólną politykę rolną uruchomiono w 1962 roku.  To jedna z najbardziej ugruntowanych polityk UE. Na przestrzeni lat wielokrotnie ją reformowano, aby sprostać zmieniającym się wyzwaniom na rynkach rolnych. Ostanie reformy wprowadzono w 2013 roku. Od tego czasu nastąpiły jednak istotne  zmiany (zwiększenie niepewności na rynku, spadek cen oraz nowe zobowiązania międzynarodowe dotyczące zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju), wobec których działania wspólnej polityki rolnej muszą być skuteczniejsze.

Te oraz inne wyzwania prowadzą do wniosku, iż  należy unowocześnić i uprościć wspólną politykę rolną. Należy ograniczyć biurokrację. Ponadto ważne jest, by harmonizować WPR z polityką UE w pozostałych dziedzinach w celu zmaksymalizowania jej wkładu w realizację 10 priorytetów politycznych Komisji oraz osiągnięcie założeń zrównoważonego rozwoju oraz porozumienia klimatycznego z Paryża.

 

Komisja Europejska/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...