Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

W miniony weekend Główny Inspektorat Weterynaryjny poinformował o kolejnych dwóch ogniskach ASF stwierdzonych w województwie podlaskim i mazowieckim.


Zagrożenie ze strony żerujących larw szkodników glebowych z roku na rok rośnie. Powodów zwiększania się ich liczebności jest wiele.


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć, że nasze małe przyjaciółki w pasiece produkują jeszcze coś, co jest równie bogate w prozdrowotne substancje. Mowa tu o propolisie, który potocznie nazywany jest kitem pszczelim.

Zabieg fungicydowy wykonywany w uprawie zbóż, gdy są one wykłoszone, określany jest jako T-3. Odstąpienie od niego może przekreślić wysoki status zdrowotny roślin, osiągnięty wcześniej wykonanymi opryskami.

Temat produkcji mleka bez użycia pasz genetycznie modyfikowanych nabiera coraz większego znaczenia. Do projektu przystępują kolejni gracze branży mleczarskiej, a producenci muszą się dostosować.

Odpowiednie zaopatrzenie w azot w całym okresie wegetacji roślin ziemniaka decyduje o prawidłowym przebiegu procesów fizjologicznych, rozwoju systemu korzeniowego i masy nadziemnej roślin. Znajduje to oczywiste przełożenie na wiązanie i wzrost bulw.

W Polsce występuje kilkaset gatunków mszyc, spośród których kilka stwarza zagrożenie dla zbóż. Uszkodzenia roślin, powstałe w wyniku żerowania tych owadów, powodują znaczną obniżkę plonu. Aby tego uniknąć, trzeba ponieść niemałe koszty ochrony plantacji.

Efektywność wapnowania warunkują czynniki zależne, jak i niezależne od rolnika - np. przebieg pogody. Do pierwszych zalicza się przede wszystkim wybór terminu wapnowania oraz typ nawozu wapniowego.

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, czy każdy może cieszyć się smakiem tego pszczelego wytworu? Zobaczmy zatem jak sytuacja wygląda u osób cierpiących na chorobę, jaką jest cukrzyca.

Dzień świętego Jana woła: rwij rumianek, zbieraj zioła, bo domowe ziółka, leki, lepsze nieraz niż z apteki.

Przesłanie zawarte w treści tego przysłowia oddaje to, co niesie za sobą druga połowa czerwca. Jest to bowiem wyjątkowy miesiąc, w którym najintensywniej rozkwita przyroda. W tym okresie zmienia się również pora roku, a więc wiosna przechodzi w lato. Jest to także kolejny etap intensywnych prac, jakie czekają na rolników, ogrodników oraz pszczelarzy.

Wzrost plenności macior nie idzie, niestety, w parze ze zwiększeniem produkcji mleka. Stąd też w odchowie prosiąt coraz częściej niezbędne okazuje się zastosowanie preparatów mlekozastępczych.

Podkategorie