Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) poinformował, że w dziewiątym okresie raportowania (od 11 czerwca do 10 sierpnia 2017 roku) nie stwierdzono wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Wiemy już, że uważnie obserwując krowy, będziemy mogli poznać, co zwierzęciu przeszkadza i dlaczego czuje się źle. Specjaliści przeanalizowali zachowania krów i każde odstępstwo od typowego ,,planu dnia'' krowy powinno nas zaniepokoić.

GUS przewiduje, że ze względu na wzrost powierzchni uprawy ziemniaków jego zbiory w bieżącym roku będą wyższe od tych z ubiegłego sezonu.

"Od Wniebowzięcia miej w stodole połowę żęcia" wprawdzie porzekadło to odnosi się tylko do rolników, jednak nie oznacza, że u innych przedstawicieli naszej wsi brakuje zajęć w tym miesiącu. W drugiej części sierpnia, czyli samym sercu lata na brak pracy nie narzekają również sadownicy, jak i właściciele plantacji warzywnych i przydomowych ogródków ozdobnych. 

Lokalnie odnotowano czasowe podtopienia plantacji buraka cukrowego położonych w obniżeniach terenowych. Burze i nawałnice mają wpływ na jego uprawę.  Wysokość plonów buraków cukrowych będzie uzależniona od dalszego przebiegu wegetacji.

Zarówno uprawa chmielu, jak i jęczmienia browarnego nie wzrosły odpowiednio do produkcji piwa. Rozwój przemysłu browarniczego i produkcji piwa nie przyczynił się do adekwatnego rozwoju bazy surowcowej w rolnictwie.

14 sierpnia 2017 r. upływa termin na złożenie oświadczenia przez posiadaczy świń do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań bioasekuracji.Główny Lekarz Weterynarii poinformował o dyżurach tego dnia w powiatowych inspektoratach weterynarii.

Pszczelarze planują zorganizować rajd samochodowy fiatami 126 p z Krakowa do Koszalina, a każdy z przystanków na trasie przejazdu na obfitować w wydarzenia promujące lokalnych pszczelarzy i ukazywać tajniki i problemy pszczelarstwa. Gdzie będą kolejne przystanki?

Nadszedł czas, kiedy prace związane ze zbiorami rzepaku w większości regionów Polski dobiegają końca. W związku z tym można podjąć się analizy dotychczasowych plonów. Informacji na ten temat dla portalu swiatrolnika.info udzielił Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

Do 14 sierpnia br. rolnicy hodujący świnie muszą dostosować swoje gospodarstwa do Programu Bioasekuracji lub złożyć do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenie, że gospodarstwo w którym przebywają świnie nie spełni wymagań bioasekuracji. Przypominamy tereny, które są zobowiązane przestrzegania zasad wynikających z programu.

W 2016 roku zwiększył się udział grupy cieląt i młodego bydła w wieku 1–2 lat, a zmalał udział grupy pozostałego bydła dorosłego i krów w pogłowiu bydła w Polsce.

Podkategorie