Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

Bujne ulistnienie, duże blaszki liściowe oraz bogaty w substancje zapasowe korzeń sprawiają, że burak cukrowy jest atrakcyjny dla wielu szkodników. Po insektycyd należy sięgać jednak z głową, wówczas gdy stwierdzimy realne zagrożenie dla roślin.

Dwie inicjatywy grupy EPPO, z szeregu zagadnień dyskutowanych w kolejnych dniach pracy Grupy Roboczej ds. Środków Fitosanitarnych, zasługują na szczególną uwagę: przygotowanie nowego systemu informatycznego tzw. e-PHYTO oraz projekty badawcze prowadzone w ramach sieci EUPHRESCO.

Pasożyty wewnętrzne trzody chlewnej nie tylko powodują duże straty ekonomiczne. Niektóre z nich mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu człowieka.

Na pograniczu województwa śląskiego i opolskiego, w gospodarstwie Bernadety i Ryszarda Sładków firma Bayer od dwóch lat prowadzi Centrum Doradztwa Technicznego. Testuje tu skuteczność swoich programów ochrony roślin.

Problem oporności chwastów na substancje czynne herbicydów staje się coraz szerszy. Najwięcej jest gatunków chwastów opornych na inhibitory fotosyntezy PS II, następnie na inhibitory ALS. Powołano konsorcjum, które ma pomóc rozwiązywać problem zachwaszczenia przy stwierdzeniu biotypów odpornych.

Każdy magazyn, płaski czy silos, należy przed ponownym napełnieniem dokładnie posprzątać, a następnie odkazić. Te proste zabiegi minimalizują ryzyko namnożenia się szkodników w przechowywanych nasionach.

W miniony weekend Główny Inspektorat Weterynaryjny poinformował o kolejnych dwóch ogniskach ASF stwierdzonych w województwie podlaskim i mazowieckim.


Zagrożenie ze strony żerujących larw szkodników glebowych z roku na rok rośnie. Powodów zwiększania się ich liczebności jest wiele.


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć, że nasze małe przyjaciółki w pasiece produkują jeszcze coś, co jest równie bogate w prozdrowotne substancje. Mowa tu o propolisie, który potocznie nazywany jest kitem pszczelim.

Podkategorie