Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

Rolnicy utrzymujący świnie do 14 sierpnia br. muszą dostosować swoje gospodarstwa do Programu Bioasekuracji lub złożyć do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenie, że gospodarstwo w którym przebywają świnie nie spełni wymagań bioasekuracji.

GUS informuje, że produkcję owoców jagodowych oceniono wstępnie na ok. 0,5 mln t, tj. o blisko 15 proc. mniej niż w roku poprzednim. Podobnie jak w przypadku drzew owocowych na wielu plantacjach zanotowano uszkodzenia przymrozkowe, choć w mniejszej skali.

Drugi rok z kolei rolnicy mogą mieć problem z terminowym wysianiem międzyplonów ścierniskowych. Powodem jest, oczywiście, tegoroczna aura. Warto jednak zastanowić się, co wysiać na późny międzyplon?

10599,6 tys. ton – tyle jaj kurzych wyprodukowano w Polsce podczas całego 2016 roku. To o 1,2 proc. więcej niż w 2015. Średnia wydajność jaj od jednej kury wynosiła rocznie...

Pogłowie owiec w grudniu 2016 r. liczyło 244,2 tys. sztuk. Względem grudnia 2015 roku odnotowano wzrost o 23 tys. sztuk (o 10,4 proc.).

Żniwa rozpoczęły się już na dobre. Na polach w całym kraju widać i słychać pracujące kombajny oraz krzątających się wokół nich rolników, którzy zwożą ziarna zbóż do swoich zagród. Chłopi jak na razie nie maja powodów do narzekań. Pogoda dopisała, a i w skupach oferowana jest dobra cena za ziarna zbóż.

Z informacji przedstawionych przez GUS wynika, że plony I pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oceniono na około 25,6 dt/ha, natomiast zbiory z łąk trwałych (w przeliczeniu na siano) wyniosły około 6,8 mln ton.

Żniwa na polskiej wsi już w pełni. Pamiętając o doświadczeniach lat ubiegłych, trzeba zwrócić uwagę, że w rolnictwie szczególnie podczas wakacji, czyli w czasie najbardziej wytężonej pracy dochodzi do wielu wypadków. 

Według ekspertów z Agencji Rynku Rolnego w tym roku w naszym kraju pogłowie krów mlecznych w 2017 r. (po jego średniorocznym spadku w 2016 r. o 3,8%) może się zwiększyć o około 2%.

W tym roku hodowcy świń w naszym kraju poza obszarami, na których występuje afrykański pomór świń nie mają powodów do narzekań.

Ludowe przysłowie głosi; „Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi". Tak rzeczywiście tak jest, że w tym miesiącu nie tylko rolnicy nie narzekają na brak zajęcia. W podobnej sytuacji są również sadownicy, jak i właściciele plantacji warzywnych i przydomowych ogródków ozdobnych.

Spadki temperatur, które wystąpiły w naszym kraju pod koniec drugiej dekady kwietnia i na początku maja, spowodowały uszkodzenia kwiatów wielu gatunków owoców, co będzie prawdopodobnie skutkowało obniżeniem poziomu zbiorów.

Podkategorie