Hodowla i uprawy

"Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich w Polsce" to tytuł konferencji skierowanej do rolników i doradców rolnych. Zorganizował ją Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Polski Komitet Zielarski.

31 grudnia upływa termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR.

Zarząd KRIR oprotestował projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu w Polsce dwóch kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Hodowcy drobiu rozmawiali na temat aktualnych problemów z wiceminister Ewą Lech. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.

Podkategorie

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.